👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment - naturvetenskapliga undersökningar

Skapad 2021-01-13 22:23 i Björnkärrsskolan Linköping
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
När man arbetar med experiment vet man aldrig vad som kan hända! Vi lär om oss om no - naturvetenskap genom praktiska undersökningar. Vi lär oss att skriva labbrapport.

Innehåll

Experiment - naturvetenskapliga undersökningar

Övergripande syfte från Läroplanen:

NO - Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar.

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta:

Källa: Vi använder experiment från till exempel www.experimentarkivet.se. Experimenten behandlar ämnen som: luft, eld, vatten, lösningar och blandningar och olika materials egenskaper. 

Experimentkompisar: Vi kommer ibland att arbeta med bestämda arbetskompisar. Detta för att hjälpa varandra, träna på att prata om vad som händer och använda de begrepp vi lär oss.

Experiment: Jag genomför experimentet genom en demonstration och genomförande tillsammans med eleverna. Alt: Experimentet presenteras som ett magitrick - eventuellt med hjälp av någon av eleverna (publiken). Allt för att väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära. Ibland tittar vi på en liten film som visar ett liknande experiment eller som fördjupar kunskapen om resultatet.

Labbrapport. Vi skriver labbrapport till varje experiment där följande delar ingår: 

Uppgift, Hypotes, Material, Utförande, Resultat/Slutsats. 

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Experiment/prov: Sista gången vi experimenterar arbetar vi med vår “experimentkompis”. Men denna gång få du som elev skriva labbrapport tillsammans med din kompis. Läraren leder samtal/diskussion och bedömer samtal/diskussion, skrivande och förståelse.

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?

- Du som elev får vara med och ställa frågor, komma med förslag till lösningar, och i vissa fall får ni genomföra experimentet på egen hand, med din experimentkompis.

 

- När vi skriver labbrapport kan du rita en egen bild som hjälper dig att komma ihåg/förstå experimentet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3