Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Charlie and the Chocolate Factory 7A - w.2-8 spring 2021

Skapad 2021-01-14 07:20 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Engelska
During w.2-8 you will get to know different characters from "Charlie and the chocolate factory", the book written by Roald Dahl and film directed by Tim Burton. Prepare yourself to enter a world of weird characters and a lot of funny candy. Are you ready?

Innehåll

Project: Charlie and the Chocolate Factory 

Goals

You will:

 • be able to write a text in English from the perspective of one of the characters. The content from the book and the film will be used. You will also practise to limit your text (avgränsa).
 • be able to use your own language.
 • get knowledge about the content in the book and the film and discuss it in class.
 • be able to compare similarities and differences between the book and the film, both in speaking and in writing.
 • be able to present some arguments and opinions about the characters, in oral discussions about the book and the film.

Material

 • You will find most of the material in this plan (See Uppgift)
 • The rest you will get from your teacher (chapter 1 and 8 from the book, Word list + Word tests + some of the documents in Uppgift)

Timetable

w.2

Thursday  14/1
 • We listen to (ILT) chapter 1 from the book Charlie and the Chocolate Factory by Roald Dahl.
 • You will follow in the text + highlights difficult words.
 • 2 and 2 you are going to make a mind-map of the main character, Charlie Bucket. Use the table Describe a character (See Uppgift)
 • Present the character in class.
 • Word list 1: Write one of your highlighted words and the Swedish translation in the table on your teacher's computer 

w.3

Wednesday 20/1
 • STARTER: Finish Word List 1 + 2 and 2 you will finish making the mind-map of Charlie Bucket's 
 • Present Charlie Bucket in class
 • Watch the movie (about 20 min)  
 • Getting Word List 1 (homework for Thursday 28/1) 
Thursday 21/1
 • STARTER: Watching the first part of the movie - the pre-text. 5 min
 • Writing the log - Wonka 1 (See Uppgift) 15 min
 • Giving response + revising the Travel Blog (The Britihs Isles)

w.4

Wednesday 27/1
 • FÖRINTELSENS MINNESDAG
Thursday 28/1
 • Word TEST 1 
 • Correcting Word TEST 1
 • Individually: Read chapter 8 from the book Two more golden tickets found + highlight difficult words
 • Write down your five most difficult words in English + write an explantion in ENGLISH. Send to Helén in a chatt in Teams.
 •  

w.5

Wednesday 3/2
 • Word TEST 2 - Work with your difficult words 2 and 2
 • Watch the scene Two more golden tickets found  in the movie [22,14-24,50]
 • 2 and 2: Compare Two more golden tickets found : chapter 8 in the book and the same episode from the film + use the VENN-diagram (See Uppgift)
Thursday 4/2
 • STARTER: Go through the VENN-diagram
 • Watch the Movie for about 30 minutes (from 24,00 - 50,00)
 • Short discussion - What do you see in this picture? (The children walking into the factory)
 • Do you remember your "difficult" words from chapter 8? A mini-test.

w.6

Wednesday 10/2
 • STARTER: Writing the log - Wonka 2 (See Uppgift) 15 min
 • 3 and 3: Oral exercise with pictures  You will discuss in which order pictures of scenes in the Movie should be placed and why (See Uppgift) 10 min
 • Watch the movie for about 20 min (51,00-65,00)
Thursday 11/2 (Monday w.7)
 • STARTER: What has happened so far in the movie? 5 min
 • Watch the movie (65,00-80,00) 15 min
 • Discussion 2 and 2 - Wonka 3 (See Uppgift) 10 min
 • Watching the movie (80,00-95,00) 15 min

w.7

Wednesday 17/2
 • Watch the movie till the end (95,00-110,00) 15 min
 • In groups of 3, describe the characters: Wonka 4 (See Uppgift) 15 min
 • Work with/finish Wonka 1 + 2 
Thursday 18/2 
 • STARTER: Instructions examination: Writing an essay The Wonka Chocolate Factory experience (See Uppgift)
 • Preparing a mind-map for the examination 

w.8

Wednesday 25/2
 • Examination: Writing the essay The Wonka Chocolate Factory experience 
Thursday 26/2
 • Finish writing the essay The Wonka Chocolate Factory experience  
 • EXTRA: Individually: Reading exercise: The Chocolate Room (See Uppgift)
 • EXTRA: Work with the Oompa Loompian Songs
 • Evalutation Project: Charlie and the Chocolate Factory

Examinations

 

 • Writing Logbook: you will write two logs about the content in the film: Wonka 1 + 2 (See Uppgift
 • Speaking All the discussions you have during lessons (e.g. pictures, Wonka 3 + 4)
 • Writing Essay: You will also write an essay in which you pretend being one of the characters in Charlie and the Chocolate Factory (See Uppgift)

Uppgifter

 • Describing a character

 • Log: Wonka 1

 • Log: Wonka 2

 • Log: Wonka 3

 • Log: Wonka 4

 • VENN - diagram Comparing Two more golden tickets found

 • STARTER: What do you see in this picture?

 • Speaking: Picture order

 • The Chocolate Room: gap text and exercises

 • EXAMINATION: Final assignment: The Wonka Factory experience

 • Analyzing one of the Oompa-Loompa-songs

 • Checklist EXAMINATION The final assignment: The Wonka Chocolate Factory Experience

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Betygsmatris Engelska: Charlie and the Chocolate Factory

F
E
C
A
Förstå skrift
Bedöms utifrån filmens textning på engelska via Wonka 1-4 och Examinationen: The Final Assignment
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
Bedöms utifrån Wonka 1-4 och Examinationen: The Final Assignment
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Bedöms utifrån filmens textning på engelska via Wonka 1-4 och Examinationen: The Final Assignment
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Formulera sig i skrift
Bedöms utifrån Wonka 1-4 och Examinationen: The Final Assignment
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig anpassat
Bedöms utifrån Wonka 1-4 och Examinationen: The Final Assignment
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Bearbeta & förbättra
Bedöms utifrån Wonka 1-4 och Examinationen: The Final Assignment
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Uttrycka sig muntligt
Bedöms ev. utifrån de muntliga diskussionerna på lektionerna.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Uttrycka sig skriftligt
Bedöms utifrån Wonka 1-4 och Examinationen: The Final Assignment
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
Bedöms ev. utifrån de muntliga diskussionerna på lektionerna.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Strategi för interaktion
Bedöms utifrån Wonka 1-4 och Examinationen: The Final Assignment
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Diskutera och jämföra
Bedöms utifrån Wonka 1-4 och Examinationen: The Final Assignment
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: