Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 6 vt 21 "Ekvationer och talsystem"

Skapad 2021-01-14 08:36 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Under arbetsområdet kommer du ges möjlighet att utveckla dina matematiska förmågor kopplat till bråk och procent. Du kommer även ges möjlighet att undersöka proportionella samband. Om 3 hg godis kostar 24 kr, vad kostar då 7 hg?
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under arbetsområdet kommer du får arbeta med metoder för att lösa ekvationer och formulera uttryck. Du kommer även få träna dig på att lösa problem m h a ekvationslösning. Att skriva talet 48 på olika sätt kommer också vara en del av arbetsområdet. Hur skrivs tal i det binära, romerska, egyptiska eller det babyloniska talsystemet?

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

Problemlösningsförmåga

 • Tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll, till exempel en textuppgift kopplade till ekvationslösning.
 • Välja relevanta metoder och räknesätt
 • Reflektera över och bedöma resultatets rimlighet vid såväl skriftliga räknemetoder som med miniräknare.

Begreppsförmåga

 • Visa och använda kunskaper om områdets begrepp

Metod

 • Lösa ekvationer kopplat till de fyra räknesätten
 • Förenkla och formulera uttryck
 • Skriva tal i olika talsystem
 • Kunna översätta tal mellan olika talsystem

Kommunikationsförmåga

 • Redovisa beräkningar och lösningar till textuppgifter på olika sätt till exempel bilder, ord eller matematiska symboler.
 • Redovisa beräkningar och lösningar när du löser textuppgifter med miniräknare.

Resonemangsförmåga

 • Föra enkla resonemang om ekvationslösningar och olika talsystem.
 • Ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar och redovisningar av textuppgifter.

 

För att lära dig kommer du:

 • Arbeta laborativt med t ex likhetstecknets betydelse och olika talsystem
 • Ta del av genomgångar
 • Arbeta såväl enskilt som i grupp
 • Anteckna
 • Delta i matematiska diskussioner
 • Arbeta digitalt

Du visar vad du kan när:

 • du deltar muntliga diskussioner och resonemang
 • du arbetar under lektionerna
 • du genomför diagnoser
 • du deltar i lektionsavstämningar, t ex formulär
 • du genomför prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Ma åk 6 vt 21 "Ekvationer och talsystem"

Ekvationer och talsystem

F
E
C
A
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan i huvudsak tolka muntlig och skriftlig information för att lösa enkla textuppgifter med ekvationslösning. Exempel: Albin är dubbelt så gammal som sin lillasyster Lisa. Tillsammans är de 12 år. Formulera ett uttryck för deras gemensamma ålder och räkna därefter ut hur gamla de är.
Du kan tolka muntlig och skriftlig information för att lösa textuppgifter med ekvationslösning. Exempel: Jenny har tre gånger så många kulor som Anders sånär som på 4 kulor. Tillsammans har de 96 kulor. Formulera ett uttryck för hur många kulor de har tillsammans och räkna därefter ut hur många kulor var och en har.
Du kan tolka muntlig och skriftlig information för att lösa mer komplexa textuppgifter med ekvationslösning.
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du känner till några begrepp inom området. Exempel: uttryck, likhet, ekvation, obekant och variabel
Du känner till och kan använda de flesta begrepp inom området.
Du kan alla begrepp inom området och använder dem på ett säkert sätt.
Metod
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan använda någon metod för att lösa enkla ekvationer inom de fyra räknesätten. Ex. x + 8 = 17 x - 5 = 21 x * 8 = 40 x / 9 = 4
Du kan använda någon metod för att lösa enkla ekvationer där flera beräkningar behövs. Ex. 3x + 4 = 28 x / 3 - 2 = 7
Du uppvisar säkerhet i användandet av metoder för att lösa ekvationer inom de 4 räknesätten oavsett tal. Ex. 1.5x - 0.25 = 5.75 480 / x + 18 = 98
Metod
Du har ännu ej visat detta
Du kan till viss del förenkla uttryck. Exempel: 3x + 9 + 4x - 2 =
Du uppvisar säkerhet när du förenklar olika uttryck med olika variabler. Exempel: 18 + 2y + 5x - 13 - 2x + 3y =
Exempel: - 3e + y + 4 + 5e - 7 - y
Metod
Du har ännu ej visat detta
Du kan till viss del formulera enkla uttryck. Exempel: Lena är x cm lång. Samuel är 3 cm kortare. Formulera ett uttryck för Samuels längd.
Du kan formulera enkla uttryck. Exempel: Bananerna kostar x kr/kg och äpplena kostar y kr/kg. Formulera ett uttryck för hur mycket 5 kg bananer och 6 kg äpplen kostar tillsammans.
Du uppvisar säkerhet när du formulerar olika uttryck.
Kommunikation
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat
Du kan till viss del redovisa dina beräkningar och lösningar
Du kan redovisa dina beräkningar och lösningar och dessa går att följa. Du kan använda dig av olika uttrycksformer till exempel bilder, ord och matematiska symboler.
Du kan redovisa dina beräkningar och lösningar och dessa är lätta att följa. Du väljer den mest lämpliga uttrycksformen utifrån uppgiften.
Resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan till viss del föra och följa enkla matematiska resonemang kopplat till ekvationer. Ex Anna är x år och hennes bror Tom är 3 år äldre. hur skrivs ett uttryck för deras gemensamma ålder? 1: Det är enkelt, det skrivs x + 3 2: Nej men så kan det väl inte vara? Det måste bli x + x + 3. Resonera kring vem som har rätt.
Du kan föra och följa enkla matematiska resonemang kopplat till ekvationer
Du kan på ett tydligt sätt föra och följa matematiska resonemang kopplat till ekvationer. I dina resonemang finns såväl exempel som förklarande text.

Talsystem

F
E
C
A
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du känner till några begrepp inom området. Exempel: binär talsystemet, historiska talsystem, potenser, bas, exponent, upprepad multiplikation, miljon, miljard
Du känner till och kan använda de flesta begreppen inom området.
Du kan alla begrepp inom områden och använder dem på ett säkert sätt.
Metod
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan till viss del en metod för att skriva enkla tal i potensform och som upprepad multiplikation. Exempel: 5³ = 5*5*5
Du kan en metod för att skriva enkla tal i potensform med olika baser och exponenter. Exempel: Skriv talet 1 000 000 i potensform med basen 10.
Du uppvisar säkerhet när du skriver enkla tal i potensform med olika baser och exponenter. Exempel: Skriv talet 216 i potensform med basen 6.
Metod
Du har ännu ej visat detta.
Du kan till viss del en metod för att skriva och översätta enkla tal mellan det binära talsystemet och vårt talsystem med hjälp av en tabell. Exempel: Skriv talet 5 i det binära talsystemet. Skriv talet 1001 i vårt talsystem.
Du kan en metod för att skriva och översätta enkla tal mellan det binära talsystemet och vårt talsystem.
Du uppvisar säkerhet när du skriver och översätter tal mellan det binära talsystemet och vårt talsystem.
Metod
Du har ännu ej visat detta.
Du kan till viss del en metod för att skriva och översätta enkla tal från olika historiska talsystem och vårt talsystem med hjälp av symbolernas värden. Exempel: Skriv talet 12 med romerska siffror.
Du kan en metod för att skriva och översätta enkla tal från olika historiska talsystem och vårt talsystem med hjälp av symbolernas värden.
Du uppvisar säkerhet när du skriver och översätter tal mellan olika historiska talsystem och vårt talsystem. Du visar även på kunskaper om symbolernas värden.
Metod
Du har ännu ej visat detta.
Du kan till viss del en metod för att placera och läsa av enkla positiva och negativa tal i bråk- och decimalform på/från en tallinje.
Du kan en metod för att placera och läsa av enkla positiva och negativa tal i bråk- och decimalform på/från en tallinje.
Du uppvisar säkerhet när du placerar och läser av positiva och negativa tal i bråk- och decimalform på/från en tallinje.
Resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta.
Du kan till viss del föra och följa enkla resonemang kopplat till olika talsystem. Exempel: Förklara med hjälp av ord och bild vad som är störst av 0.5 och 5/8.
Du kan föra och följa enkla resonemang kopplat olika talsystem.
Du kan på ett tydligt sätt föra och följa resonemang kopplat till olika talsystem. I dina resonemang finns såväl exempel som förklarande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: