👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2021-01-14 13:16 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola 6 Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Det finns fem stora världsreligioner; hinduismen, judendomen, buddhismen, kristendomen och islam. De finns sedan lång tid tillbaka. De har många anhängare och är spridda över hela världen. Du kanske själv tror på någon av de här religionerna eller på någon annan religion. I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om de fem världsreligionerna och hur människor inom religiösa traditioner lever med, och uttrycker sin religion och tro på olika sätt.

Innehåll

 

Undervisning 

 • Vi kommer att läsa om hinduism, judendom, buddhism, kristendom och islam i religionsboken.
 • Vi kommer att arbeta med uppgifter i tillhörande arbetsbok samt arbetshäfte.
 • Vi kommer att se Mötesplats Jorden, en filmserie om och med barn från olika religioner.
 • Vi kommer att samtala och diskutera kring religionerna om likheter och skillnader.
 • Vi kommer att jämföra och diskutera likheter och skillnader mellan religionerna och vad religionerna har gemensamt.
 • Var och en kommer att få skriva en beskrivande faktatext om en av religionerna och då också jämföra med en av de andra religionerna.
 • Vi kommer att öva på att skriva och använda ett Venndiagram.

 

Bedömningsformer 

 • Skriftliga prov under arbetets gång, vad kan du nu?
 • Enskild skrivuppgift om en av religionerna.
 • Muntlig redogörelse om en av religionerna i en paneldebatt.

 

Det här ska du kunna svara på efter att vi har jobbat med arbetsområdet:

 • Var och när grundades religionerna?
 • Finns det en gud/gudar? Vem är det?
 • Religionens grundare?
 • Heliga skrifter?
 • Gudstjänstlokal?
 • Vilka är det viktigaste högtiderna?
 • Vilka är de viktigaste levnadsreglerna?
 • Vilka är grundtankarna i religionerna?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6