👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Kraft och rörelse

Skapad 2021-01-14 13:55 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Syftet med undervisningen är att kunna förstå och förklara begreppen tyngdkraft, friktion och jämvikt/balans.

Innehåll

 

Mina mål:

Jag kan namnge och berätta om begreppen tyngdkraft, friktion och jämvikt/balans.

Jag kan delta i undersökningar, dokumentera och jämföra mina resultat med mina klasskompisar.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO
Utväring - Kraft och rörelse

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppsförmåga
 • NO   3
Jag kan inte förklara begreppet tyngdkraft och behöver träna mer.
Jag känner till begreppet tyngdkraft och kan förklara vad det betyder.
Jag känner till begreppet tyngdkraft, kan förklara vad det betyder och ge exempel på hur vi märker av det.
Begreppsförmåga
 • NO   3
Jag kan inte förklara begreppet friktion och behöver träna mer.
Jag känner till begreppet friktion och kan förklara vad det betyder.
Jag känner till begreppet friktion, kan förklara vad det betyder och ge exempel på när friktionen är hög och låg.
Begreppsförmåga
 • NO   3
Jag kan inte förklara begreppen jämvikt och balans och behöver träna mer.
Jag känner till begreppen jämvikt och balans och kan förklara vad det betyder.
Jag känner till begreppen jämvikt och balans, kan förklara vad det betyder och vad som krävs för att få det.
Analysförmåga/procedurförmåga
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Jag kan inte delta i undersökningar och behöver träna mer.
Jag kan delta i undersökningar.
Jag kan delta i undersökningar och jämföra mina resultat med mina klasskompisar.