Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9CD Makt, konflikt och påverkan

Skapad 2021-01-14 15:35 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 9 Samhällskunskap
Varför uppstår konflikter och hur påverkas människor av dessa? Konflikter finns på olika nivåer och vis. Hur påverkar du och påverkas av dem? Hur påverkas andra? Ibland möts man av konflikter på sin arbetsplats och ibland på nyheterna. Det finns lagar och regler i ett demokratiskt samhälle till hjälp. Ibland möts vi i t.ex. nyhetsflöden av stora väpnade konflikter. Det finns bestämmelser som ska skydda människor som utsätts för väpnade konflikter. Vem kan påverka människor till att göra demokratiska val? Hur kan vi påverka så att alla människor får leva i demokrati och trygghet? Hur kan du påverka din situation och den omgivning du har runt dig.

Innehåll

Innehåll:

Vi kommer under några veckor att läsa en kurs som handlar om makt, konflikter och påverkan. Det kan vara händelser och skeenden som kommer att beröra dig nära eller på håll.

I år 9 är steget inte långt till att vara en vuxen individ i samhället. Hur kan du påverka din vardag, hur kan du tycka till och hur kan andra påverka.

Den första delen tar upp dina rättigheter och skyldigheter på arbetet med arbetsmarknadslagar och vilka möjligheter du har att kunna påverka på din framtida arbetsplats. 

Andra delen handlar om konflikter i världen och vilka olika konflikter som kan finnas samt vem som kan lösa dessa. Vi kommer att jobba kring en film som heter Krigets barn.

Då detta är sista delen av Samhällskunskapen i år 9 så kommer vi att jobba med en uppgift som heter makt och demokrati. Här har man möjlighet att utveckla uppgiften om man vill visa mer kunskaper inför bedömningen. Denna uppgift går att jobba med på helpass och vi kommer att jobba kortare gånger med den på lektioner förutom sista lektionen. Om du använder exempel och citat i din uppgift så måste du uppge dina källor och analysera hur tillförlitliga de är.

 

Tidsplanering och lektionsinnehåll:

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

Lektion 3 

20

Arbetsmarknadslagar (AML, MBL, LAS), facket och arbetsgivarorganisationer. 

Att kunna påverka sin arbetsplats och påverkan i samhället. 

Hur påverkas du i ditt yrkesval av kön, socioekonomisk bakgrund, geografi, förälders utbildningsnivå och yrkesval. 

21

Konflikter 

Film 

Uppgift

Konflikter  

Film 

Uppgift 

Konflikter  

Film 

Uppgift 

22

Konflikter  

Film 

Uppgift 

Konflikter i samhället, påverkan på ungdomar -diskussion

Utvärdering

Kahoot

Spel

 

       

 

Viktiga begrepp:

folkrätt
Genèvekonventionen
internationell humanitär rätt
krigets lagar
civil

asyl
etnicitet
nationalism
flykting

diplomati
medling
sanktion
intervention

terrorism

inomstatlig konflikt
mellanstatlig konflikt
krig
inbördeskrig
väpnad konflikt
barnsoldat

arbetsmarknad

LAS, MBL, AML

Fackförbund

arbetsgivarorganisation

kollektivavtal

 

Uppgifter

  • Uppgift Makt och demokrati

  • Föreläsnings Power Point med uppgifter och fakta

Matriser

Sh
Samhällskunskap

E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Minoriteters särställning & rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: