👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mytologi är som spännande sagor!

Skapad 2021-01-14 16:49 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Javisst är det så! I alla tider har det berättats spännande historier. Dessa historier ger ofta svar på frågor som människor funderar över. Som hur världen blir till eller varför det blir oväder. Såna berättelser kallas för myter. Och de är mycket spännande!

Innehåll

Du ska kunna 

Ämnesmål:

 • berätta delar av en saga från den nordiska mytologin. 
 • berätta delar av en saga från den grekiska mytologin.
 • berätta vad myter ofta handlar om.
 • ge exempel på olika spår av nordisk mytologi i nutid.
 • Söka information och intervjua en person.

Språkliga mål: 

 • förklara begreppen myt, mytologi och väsen.
 • läsa och söka information från olika medier: böcker och internet. 
 • samtala om och uttrycka dina åsikter.
 • ställa frågor, sammanfatta och återge intervju.
 • skriva fakta om en gud från den nordiska mytologin.

I undervisningen kommer vi att

 • Läsa saga från den nordiska och grekiska mytologin.
 • se film om olika berättelser från nordiska och grekiska mytologin.
 • Tillsammans undersöka olika spår av mytologi i nutid.
 • i lärpar och lärgrupper göra olika samarbeten för att lära oss.  
 • öva att återberätta en berättelse från den nordiska och grekiska mytologin.
 • öva att söka information genom intervjuer om mytologi. 
 • läsa och skriva fakta om en nordisk asagud. 

Du får visa vad du kan

 • när du i samarbetar med lärkompis och läraren observerar.
 • när du deltar i klassens samtal och diskussioner.
 • när du återberättar delar av en nordisk myt.
 • när du återberättar delar av en grekisk myt.
 • när du förbereder en intervju och sedan återberättar om vad du fick reda på.  
 • när du läser, planerar och skriver fakta om en asagud. .

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3