👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintern Åk 1 VT21

Skapad 2021-01-14 17:10 i Öregrunds skola Östhammar
En planering för arbetsområdet vintern.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Nu ska du få lära dig lite mer om vintern, en av våra fyra årstider. Hur ser man att det är vinter och vad händer i naturen med djur och växter när det blir vinter? Tillsammans ska vi ta reda på vad vi behöver och vill lära oss.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

- Veta vilka månader som hör till vintern.

- Känna till traditioner och högtider som vi firar under dessa månader.

- Veta vad som händer i naturen på vintern.

- Veta vad vintern betyder för människor och djur.

- Känna igen vanliga vilda djur i vår skog.

- Känna igen våra vanligaste barrträd.

- Känna igen några vanliga vinterfåglar.

 - Veta vilket spår som hör till vilket djur.

 - Kunna göra undersökningar och dra slutsatser.

- Känna till några nya begrepp, som t.ex. årstid, månad, vinter, undersökning och slutsats...

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

- Lärarledda lektioner

- Diskussioner i klassrummet.

- Titta på film. 

- Göra bilduppgifter som anknyter till vinter.

- Skriva och berätta.

- Undersöka fågelarter och djurarter.

- Övriga undersökningar och experiment.

 

Bedömning

 Under arbetet bedöms elevens förmåga att:

 • kommunicera sina kunskaper i ämnet
 • göra undersökningar, jämförelser och dokumentera
 • hitta, jämföra och sammanställa fakta.
 • använda korrekta ämnesrelaterade begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1