👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 5 vt 2021 Maskinsömnad /Emoji kudde

Skapad 2021-01-14 19:42 i Hosiannaskolan Grundskolor
Träslöjd Vt-18 åk 5 Västerhaninge montessoriskola
Grundskola 5 Slöjd
Du ska få skapa en Emoji med ett personligt och fantasifullt uttryck utifrån din egen idé . Du ska skissa din Emoji och sedan tillverka den av bomullstyg och med en sömnadsteknik Applikation. Vi avslutar med att tolka varandras Emojis.

Innehåll

Tidsperiod: 2-3 lektioner.

Vi startar terminen med att repetera symaskin och strykjärn genom att sy en kudde i form av Emoji figur.

Vårterminen 2021

Tidsperiod: v 2-5

 

”En bild säger mer än tusen ord” - så lyder ett gammalt talesätt. Stämmer det? Är det verkligen så att en bild kan ge oss exakt vetskap om vad som gäller? Jo, visst är det så ! I den här uppgiften ska vi utgå från Emoji figurerna som vi skickar till varandra via sms. 

Du ska själv få sätta ihop just din figur. Du kan själv välja mellan vilka ögonbryn, ögon och mun som just din Emoji figur ska ha.

Med hjälp av vlisofix ska du sedan stryka fast dina ögonbryn, ögon och mun på en rund kudde. Denna teknik kallas för applikation.

 

 

 

Syfte:

Syftet är att få en allsidig utveckling så att förmågor utvecklas, lösa problem och utveckla ett handlingsmönster och känna tillit till sin egen förmåga att utifrån en idéutveckling formge och framställa slöjdföremål och värdera.

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar som visar hur du skall göra.
 • Alla kommer att tillverka sin egna Emoji kudde men kommer att få arbeta tillsammans då ni kan ta hjälp av varandra och kunna diskutera olika idéer och lösningsförslag.
 • Vi kommer att lära oss applikationsteknik.

 

 

 

Vi kommer att skriva i loggboken för att planera och utvärdera eget lärande av arbetet och verktyg i arbetsprocessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet med undervisningen är att du ska:

 •  Följa en muntlig / skriftlig arbetsbeskrivning.

 • Skapa en egen Emoji- figur välja ögonbryn, ögon och mun.

 •  Använda symaskinen och strykjärnet på ett ändamålsenligt sätt.

 •  Olika tekniker och slöjdspecifika begrepp som hör till arbete.

 •  Klippa till tyget efter mallar.

 •  Ta ansvar för ditt arbete.

 •  Värdera och utvärdera ditt arbete muntligt / skriftligt

 
 
 

Bedömning:

Dina förmågor bedöms utifrån nedanstående punkter.

 • Hur du designar och framställer ditt föremål.
 • Hur du använder de redskap vi behöver.
 • Hur du utvecklar din idé.
 • Hur du driver arbetsprocessen framåt.
 • Hur du kan använda slöjdspecifika slöjd ord när du redovisar ditt omdöme om din arbetsinsats.
 • Hur du tolkar och för resonemang om din runda Emoji- kudde och dess utseende. 

 

 

Underlag för bedömning är:

 • Genomförandet av arbetet och resultatet.
 • Dina skisser, planering och dokumentation av arbetsprocessen.

 

Bedömningen av elevens utveckling sker kontinuerligt under arbetsprocessen.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Emoji kudde

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömningsunderlag i slöjd

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverksteknike

Slöjdföremål
Eleven kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **välutvecklat och väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
I arbetet med några hant-verkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med några hantverks-tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **utvecklade** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial **och sådant som eleven själv har sökt upp**.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Ge omdömen
Eleven kan ge **enkla** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **utvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **välutvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **enkla** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **utvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **välutvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.