👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik 9d ht-20

Skapad 2021-01-14 20:10 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Biologi
Arbetsområde genetik och genteknik hösten 2020.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

  • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

  • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

  • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

  • Aktuella forskningsområden inom biologi

  • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

  • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling

  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

 

Mål

Mål för arbetsområdet är att du ska lära dig mer om evolutionsteorin och de bevis som finns för teorin. Du skall också kunna förklara, utifrån evolutionsteorin, hur arter utvecklas och anpassas till omgivningen. En del av arbetsområdet är att du skall lära dig mer om celler och celldelning, hur arvsmassan kopieras och vilka problem som kan uppstå här. Du skall också kunna förklara hur en organism ärver olika egenskaper och hur skador på arvsmassan kan uppstå. Ytterligare ett mål är att du ska kunna förklara vad genetik är samt för- och nackdelar med detta.

 

Arbetsformer och bedömning

 

Vi kommer under arbetsområdet att ha genomgångar, se på film och arbeta med olika frågeställningar. Du kommer att få skriva en debattartikel om genteknik. Vi kommer också att ha ett skriftligt prov.

 

Matriser

Bi
Genetik

Provet

Bedömning av provet på genetik.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du har grundläggande koll på områdets begrepp vilket du visar genom att ha rätt på ca hälften av frågorna på provet. I dina svar använder du ett vardagligt språk och ger enkla förklaringar.
Du har god koll på områdets begrepp vilket du visar genom att ha rätt på de flesta av frågorna på provet. I dina svar blandar du ett vardagligt språk med begrepp från biologin och ger utvecklade förklaringar.
Du har mycket god koll på områdets begrepp vilket du visar genom att ha rätt på i princip alla frågorna på provet. I dina svar använder du ett naturvetenskapligt språk och ger välutvecklade förklaringar.
Diskussion
Du visar att du kan föra en enkel diskussion med koppling till genetik-området.
Du visar att du kan föra en utvecklad diskussion med koppling till genetik-området.
Du visar att du kan föra en välutvecklad diskussion med koppling till genetik-området.

Debattartikeln

Bedömning av den enskilda skriftliga debattartikeln
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta och begrepp
Du har grundläggande koll på området genteknik vilket du visar genom viss användning av områdets begrepp.
Du har god koll på området genteknik vilket du visar genom att använda områdets begrepp på ett i huvudsak korrekt sätt.
Du har mycket god koll på området genteknik vilket du visar genom att använda områdets begrepp på ett korrekt sätt.
Argument
Du för en enkel argumentation där du till viss del baserar dina argument på fakta.
Du för en utvecklad argumentation där du baserar dina argument på fakta. Du utvecklar något av dina argument i något led.
Du för en välutvecklad argumentation där du baserar dina argument på fakta. Du utvecklar flera av dina argument i flera led.
Text
Du använder naturvetenskaplig information och skriver en enkel text med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du använder naturvetenskaplig information och skriver en utvecklad text med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du använder naturvetenskaplig information och skriver en välutvecklad text med god anpassning till syfte och målgrupp.