👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pick a colour 2

Skapad 2021-01-14 21:08 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 1 – 3 Engelska
I TV-programmet "Pick a Colour" kommer vi att få träffa Flea och Bug som tar oss med på många olika äventyr där alla pratar och sjunger på engelska. Genom att leka, sjunga, tala och härma kommer elevernas engelska att utvecklas. Undervisningen utgår från programserien "Pick a colour" som helt fokuserar på talad engelska.

Innehåll

 

Programserien finns på www.urskola.se

 

Syfte med undervisningen:

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla delar av dessa förmågor:

 • Kommunikativa förmåga- genom att gemensamt upprepa ord och fraser. Genom att säga/samtala i mindre grupper eller parvis där enkla ord och fraser används. 
 • Begreppsliga förmåga- genom att förstå vad centrala begrepp betyder inom ett visst tema samt relatera olika begrepp till varandra och använda dessa i nya sammanhang.

 

Så här ska vi jobba:

 • Titta på programserien  Pick a colour och träna på de dialoger, sånger och begrepp som introduceras i serien
 • kommunicera på engelska genom att tala med varandra ( enkla ord och fraser)
 • öva enkla ord med hjälp av saker och bilder 
 • sjunga sånger samt lära sig enkla ramsor
 • lyssna på det engelska språket (via lärare, musik och film)

Avsnitt 1: Home

Avsnitt 2: Friends

Avsnitt 3: Shop

Avsnitt 4: Cooking

Avsnitt 5: Sports

Avsnitt 6: Birthday

Avsnitt 7: Outdoor

Avsnitt 8: Music

Avsnitt 9: Play games

Avsnitt 10: Travel 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6