👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sociologi: Etnicitet

Skapad 2021-01-15 07:45 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Sociologi
Kursen handlar om synen på etnicitet och vi tittar på olika sociologiska teorier och modeller Ingressbild av: Soupforone, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67130562

Innehåll

Innehåll

Under kursen kommer vi att behandla viktiga begrepp, teorier och modeller för att förstå hur etnicitet kan vara en stratifieringsfaktor i samhället.

Tidsplan

 

2 Tema 3: Sociala kategorier och intersektionalitet - etnicitet Inledning, viktiga begrepp: "ras", etnicitet och rasism Lyssna på podd från Levande historia Tema 3: Sociala kategorier och intersektionalitet - etnicitet Fortsätt med poddar från Levande historia
3 Tema 3: Sociala kategorier och intersektionalitet - etnicitet Genomgång om teorier och modeller enligt presentation. Tema 3: Sociala kategorier och intersektionalitet - etnicitet Eventuellt fortsatt genomgång av teorier och modeller. Arbete i par med litteratur och uppgifter
4 Tema 3: Sociala kategorier och intersektionalitet - etnicitet Arbete i par med litteratur och uppgifter Tema 3: Sociala kategorier och intersektionalitet - etnicitet Arbete i par med litteratur och uppgifter
5 Tema 3: Sociala kategorier och intersektionalitet - etnicitet Arbete i par med litteratur och uppgifter Tema 3: Sociala kategorier och intersektionalitet - etnicitet Arbete i par med litteratur och uppgifter
6 Studiedag Svenskaprov
7 Tema 3: Sociala kategorier och intersektionalitet - etnicitet Arbete i par med litteratur och uppgifter Tema 3: Sociala kategorier och intersektionalitet - etnicitet Arbete i par med litteratur och uppgifter Inlämning av examinerande uppgift
8 Sportlov Sportlov

 

Examination

Individuell inlämning av processdokument med svar på frågor

Skriftligt prov den 17/2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.
  Soi  -
 • Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion.
  Soi  -
 • Sociala normer och kategoriseringar av människor.
  Soi  -
 • Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering.
  Soi  -
 • Diskriminering, jämställdhet och likabehandling.
  Soi  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Soi  A
 • Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Soi  C
 • Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Soi  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  E

Matriser

Soi
Sociologi: Etnicitet

E
C
A
Beskriva och redogöra
Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.
Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.
Beskriva och redogöra
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
Beskriva och redogöra
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Diskutera och reflektera
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.