👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min röst - argumentation och påverkan

Skapad 2021-01-15 08:50 i Blåklintskolan Mjölby
Grundsärskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Min röst - argumentation och påverkan.

Innehåll

Målet med undervisningen och så här ska vi arbeta

I det här arbetsområdet kommer du att få träna på att diskutera och argumentera för din åsikt i olika aktuella frågor, främst genom att läsa, analysera och ta ställning till olika debattartiklar, men också genom en muntlig debatt.

 

Du kommer att få skriva en egen debattartikel/argumenterande text om valfritt ämne, och då träna på att anpassa din text efter syfte och mottagare. I samband med skrivandet kommer vi också att gå igenom hur du refererar till andra källor och hur du gör för att vara källkritisk och värdera de källor du använder dig av. Vi kommer också att genomföra en debatt där du få argumentera för din sak och försöka vinna över din klasskamrat.

 

 Du kommer att få lära dig:

  • hur du förbereder dig och genomför en debatt
  • hur en debattartikel/argumenterande text är uppbyggd och hur du skriver en debattartikel/argumenterande text
  • hur du refererar och använder dig av källor.
  • hur du kan värdera källor och vara källkritisk

  

 Det här ska bedömas

  • din debattartikel
  • hur du bearbetar din text efter respons
  • din läsförståelse
  • muntligt framförande i debatt
  • muntligt deltagande på lektionerna

Matriser

Sv Sva
Min röst - argumentation och påverkan

Läsa

E
C
A
Läsa och tolka texter
Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer. Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer. Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer. Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Förstå olika sorters texter
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt.

Skriva

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
Struktur och stavning
Eleven medverkar i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven strukturerar texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven strukturerar texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Söka information och använda källor
Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.

Prata

E
C
A
Samtala
Framföra sina åsikter och lyssna till andras åsikter.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter och argument.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna väl underbyggda åsikter och argument.
Anpassa sitt språk
Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar delvis sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar sitt språk väl till olika situationer och sammanhang.
Muntliga presentationer
Kunna förbereda och genomföra en muntlig presentation.
Eleven kan medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer. I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
Eleven kan planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.