Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt med kompisböckerna

Skapad 2021-01-15 09:11 i Stora Skedvi förskola Säter
Förskola
Vi ska arbeta med kompisböckerna för att barnen ska lära sig samspela med varandra och få social kompetens. Även språket är en viktig del i arbetet med böckerna. Vi kommer att fokusera på bokstäver.

Innehåll

 

Beskrivning av projektet:

(En övergripande planering för terminen. Vilket projekt arbetar ni med? Vad har ni utgått ifrån? Gör ni ett sidospår utifrån utifrån att barnen är intresserade av något annat, gör då en till planering med få kopplingar till Lpfö. Det går att arbeta utifrån flera planeringar samtidigt ifall barnen är i olika grupper och arbetar med olika saker.... )

Vi har valt kompisböckerna till vårat bokprojekt för att vi ser att barnen nu börja leka mer tillsammans med varandra och behöver utveckla sitt samspel och lära sig lekregler och få social kompetens. Fokus kommer också att ligga på att utveckla barnens ordförråd och förståelse för begrepp.

 

 

Syfte:

( Varför gör ni det ni gör?)

Kompisböckerna består av 10 böcker:

Säg stopp - Den här börjar vi vårterminen med

Vänta på din tur

Samarbeta

Visa dina känslor

Lugna ner dig

Prata om det

Sprid glädje

Lyssna och kom överens

Dela med dig

Säg förlåt

 

Boken Säg stopp har vi valt att börja med då vi ser att det är det barnen behöver just nu.

 

Vi gör det här för att stärka barnen i att våga säga stopp och även lära sig att respektera när en kompis inte vill och säger stopp. Att man kan samarbeta med en kompis men att man då kan behöva vänta på sin tur och dela med sig av materialet. Att det är okej att visa sina känslor och att barnen vågar det och kan sätta ord på sina känslor. Att sprida glädje genom att vara glad eller göra något snällt/hjälpa sin kompis och på så vis göra sina kompisar glada.

 

 

 

Aktivitet:

(Vad ska ni göra i stora drag om ni utgår från strukturen?)

* Måla stopp händer med några barn. ( skriva ut stopp skylten)

* Läsa boken och diskutera en sida i taget med barnen.

* dans stopp

* teater med igelkott och kanin.

* Jobba på olika sätt med bokstäver.

 

Uppföljning:

I Unikum via lärlogg och i reflektionen. I arbetet genom observationer. ( tre spalt.) Kopplingar till läroplanen och bilder/filmer.

 

 

 

 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: