👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk kommunikation 1

Skapad 2021-01-15 09:24 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Estetisk kommunikation
I kursen behandlas grundläggande färdigheter inom hantverk och teater.

Innehåll

Hösttermin - Tema "Under ytan"

Under hantverkslektionerna arbetar vi med ett mosaik-projekt.

Under teaterlektionerna arbetar vi med gruppövningar och improvisationsteater. Vi skapar även en scenisk framställning i olika grupper utifrån ett valt tema. 

Vid slutet av terminen arrangerar vi ett uppspel samt utställning av det hantverk vi har skapat.

 

Vårtermin - Tema "Grekiska myter"

Under våren arbetar vi med ett gipsmask-projekt i hantverk.

I teater fortsätter vi med olika röst- och kroppsövningar inom scen och teater, och arbetar fram sceniska framställningar utifrån grekiska myter. 

Vid slutet av terminen arrangerar vi ett uppspel av våra grekiska myter, där gipsmaskerna används. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och metoder.
  Est  -
 • Utforskande av kreativa möjligheter och av kommunikation med estetiska uttrycksmedel.
  Est  -
 • Gruppdynamik i skapande arbete.
  Est  -
 • Aktiv samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk.
  Est  -
 • Grundläggande konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning.
  Est  -
 • Presentation av färdig gestaltning.
  Est  -
 • Möte med publik eller betraktare.
  Est  -
 • Estetiska uttrycksformer och deras koppling till tankeströmningar, till exempel ready-made och industrialismen eller grafittikulturen och reclaim the streets.
  Est  -
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö i konstnärlig produktion.
  Est  -

Matriser

Est
Estetisk kommunikation 1, 100 p

E
C
A
1. Eleven använder..
Eleven använder enkla uttryck från några olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter.
Eleven använder uttryck från olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter samt resonerar utförligt om hur olika integrerade uttryck och delar av en process påverkar helheten.
Eleven använder uttryck från olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter, resonerar utförligt och nyanserat om hur olika integrerade uttryck och delar av en process påverkar helheten samt identifierar alternativa möjligheter att kombinera eller använda olika konstarter.
2. Eleven resonerar..
Eleven resonerar översiktligt om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp samt diskuterar översiktligt hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat. Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess, uttrycker sig med viss säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen.
Eleven resonerar utförligt om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp med olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar utförligt hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat. Dessutom anpassar eleven sina insatser efter omständigheter som framkommer i samarbetet med medskapare och under olika skeden av arbetsprocessen. Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess, vidareutvecklar idéer inom någon estetisk uttrycksform, uttrycker sig med viss säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp med olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar utförligt och nyanserat hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat. Eleven drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur helheten påverkas vid interaktion mellan, och experimenterande med, olika estetiska uttrycksformer. Dessutom anpassar eleven sina insatser efter omständigheter som framkommer i samarbetet med medskapare och under olika skeden av arbetsprocessen. Eleven deltar i, och tar initiativ i och ansvar för, en konstnärlig produktionsprocess, vidareutvecklar idéer inom någon estetisk uttrycksform, uttrycker sig med säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen.
3. Eleven använder..
Eleven använder enkla estetiska uttryck på olika sätt samt förmedlar dessa via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven översiktligt på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
Eleven använder estetiska uttryck på olika sätt och ger förslag på alternativa möjligheter att använda dem samt förmedlar de estetiska uttrycken via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven utförligt på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
Eleven använder estetiska uttryck på olika sätt, ger förslag på alternativa möjligheter att använda dem och redogör utförligt och nyanserat för de olika möjligheternas för- och nackdelar samt förmedlar de estetiska uttrycken via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
4. Eleven diskuterar..
Eleven diskuterar översiktligt hur någon specifik betydelse kan uttryckas och relaterar det till någon tankeströmning.
Eleven diskuterar utförligt hur några specifika betydelser kan uttryckas, relaterar det till några tankeströmningar och gör välgrundade jämförelser mellan uttryck och betydelser i några olika sammanhang.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur några specifika betydelser kan uttryckas, relaterar det till några tankeströmningar och gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan uttryck och betydelser i några olika sammanhang.
5. Eleven gör en..
Eleven gör en enkel reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
Eleven gör en välgrundad reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.