👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 - Argumenterande text

Skapad 2021-01-15 09:47 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska
Har du någon gång känt att det skulle vara bra att övertyga någon så att du får som du vill? Det är faktiskt möjligt! Det finns knep som du kan använda dig av för att övertyga andra om din åsikt. Det kallas för att argumentera och det kommer du att få lära dig nu.

Innehåll

Tidsperiod

V 3 - 8

Avslutas med en individuell skrivuppgift.

Syfte:

Du ska få lära dig att framföra dina åsikter skriftligt genom att använda argument.

Mål:

Läsa

Jag kan:

- Läsa och urskilja den argumenterande textens struktur.

- Hitta åsikten i en argumenterande text.

- Hitta argument som stödjer åsikten.

- Sammanfatta huvuddragen i det jag läst. 

Skriva

Jag kan:

- Skriva en tydlig rubrik, inledning, huvuddel och avslutning till en argumenterande text.

- Formulera en tydlig åsikt.

- Använda mig att tydliga argument.

- Behålla en röd tråd i min argumenterande text.

Arbetsgång:

Vi kommer att arbeta med att:

- Läsa olika argumenterande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- Göra olika övningar där ni ska träna på att formulera egna rubriker, inledningar, åsikter, argument och avslutningar.

- Planera en argumenterande text och skriva en insändare utifrån den givna strukturen som kännetecknar en argumenterande text.

 Vad bedöms?

- Den individuella skrivuppgiften (insändare)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Ny nivå
Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Mer än godtagbra kunskaper
Struktur
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet. Din text har en enkel röd tråd. Du behöver träna mer på att skriva en sammanhängande text. Du visar att du försöker dela in texten i stycken.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet bra. Din text har en tydlig röd tråd. Du visar att du kan dela in din text i stycken bra.
Inledning/Tes
Inledningen i din text har en åsikt och du försöker skriva en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt.
Argument
Du har med något argument i din text. Du behöver förklara och utveckla dessa mer.
Du har med flera argument i din text och du visar att du kan förklara ett eller flera av dessa.
Motargument
Du har med något motargument i din text och ger en enkel "lösning" till ditt motargument. Du behöver förklara och utveckla det något.
Du har med något eller några tydliga motargument i din text och ger en eller flera enkla "lösningar" till ditt/dina motargument.
Avslutning
Din text innehåller en enkel avslutning. Du försöker sammanfatta det viktigaste innehållet i din text.
Du har med en avslutning som sammanfattar din text.
Stavning
Många ord stavas rätt. Det finns återkommande stavfel, men stavningen stör inte läsningen av din text.
De flesta ord stavas rätt och din stavning stör inte läsningen av texten.

Ny rubrik

Ny nivå