👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - att skriva texter.

Skapad 2021-01-15 10:29 i Berga grundsärskola Uppsala
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar sitt intresse för att läsa och skriva samt utveckla sina kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt.
Grundsärskola 1 – 6 Svenska Naturorienterande ämnen
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. Vidare ska undervisningen bidra till att att eleverna utvecklar sitt intresse för att läsa och skriva samt sina kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt.

Innehåll

Mål med undervisningen

Du ska kunna:

- söka information.

- skriva korta berättande texter med hjälp av ljud och/eller bild.

- skriva faktatexter.

- presentera en text.

Det här ska vi göra

Bygga berättelser genom att:

Planera skrivandet - vad ska texten handla om? Vid skrivande av faktatexter - söka information.

Skriva texter utifrån en struktur:

 1. inledning
 2. uppbyggnad
 3. höjdpunkt
 4. avslutning

Som hjälp i skrivandet ska vi använda oss av någon eller några av dessa:

 1. Korta filmer som kan sätta igång fantasin.
 2. Bildsekvenser som ger struktur.
 3. Datorprogram - t. ex. "Skriv och Läs" och Symwriter.
 4. Tankekartor

 Presentera din text.

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

- söka information, visa att du förstår och använder den i texten på ett adekvat sätt.

- skriva en faktatext.

- bygga en berättande text utifrån - inledning, uppbyggnad, höjdpunkt och avslutning.

- med flera ord beskriva:

-  människor

-  platser

-  händelser (när, var, hur, varför)

- meningsuppbyggnad

- planera din presentation

- presentationen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  4-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i elevnära källor.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6