👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, vt21, Åk 7

Skapad 2021-01-15 10:19 i Freinetskolan Mimer Freinet
Mall för alla ämnen, eventuell beskrivning av LPP:n Obs, välj ämne för LPP:n.
Grundskola 7 – 9 Engelska
English grade 7

Innehåll

Arbetssätt och arbetsformer

 

 

Uppgifter

  • Engelska - writing or book review - final big assignment for 7th grade in english

  • Walk and talk

  • English movie or serie of your choice

  • En - Inventions

  • Teens in South Africa: Nandipha - between dancefloor and Township

  • Teens in South Africa: Michael - life is football

  • A Letter From Fred - Analyse a short movie

Matriser

En
Generell matris engelska

F
E
C
A
Förmåga
Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer** i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå **såväl helhet som detaljer** i talad engelska i måttligt tempo.
Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven visar sin förståelse genom att **översiktligt** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat och nyanserat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av **någon strategi** för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven **i viss utsträckning** välja och använda sig av **strategier** för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven **i viss utsträckning** välja och använda sig av **strategier** för lyssnande.
Söka, välja och värdera texter och talat språk
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt **med viss relevans** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt **på ett relevant sätt** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt **på ett relevant och effektivt sätt** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer** i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer** i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **såväl helhet som detaljer** i lättillgängliga texter i olika genrer.
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven visar sin förståelse genom att **översiktligt** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat och nyanserat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av **någon strategi** för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven **i viss utsträckning** välja och använda sig av **strategier** för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven **i viss utsträckning** välja och använda sig av **strategier** för läsning.
Formulera sig och kommunicera muntligt
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **enkelt, begripligt och relativt sammanhängande**.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, tydligt och sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation**.
Formulera sig och kommunicera muntligt
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **välgrundade** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **välgrundade** förbättringar av egna framställningar.
Formulera sig och kommunicera muntligt
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **enkelt och begripligt** samt **i någon mån anpassat** till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med visst flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **i huvudsak fungerande** strategier som **i viss mån löser problem** i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **fungerande** strategier som **löser problem** i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **väl fungerande** strategier som **löser problem** i och förbättrar interaktionen och **för den framåt på ett konstruktivt sätt**.
Formulera sig och kommunicera skriftligt
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **enkelt, begripligt och relativt sammanhängande**.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, tydligt och sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation**.
Formulera sig och kommunicera skriftligt
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **välgrundade** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **välgrundade** förbättringar av egna framställningar.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **enkelt och begripligt** samt **i någon mån anpassat** till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med visst flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **i huvudsak fungerande** strategier som **i viss mån löser problem** i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **fungerande** strategier som **löser problem** i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **väl fungerande** strategier som **löser problem** i och förbättrar interaktionen och **för den framåt på ett konstruktivt sätt**.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven diskuterar **översiktligt** några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra **enkla** jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar **utförligt** några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra **välutvecklade** jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar **utförligt och nyanserat** några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra **välutvecklade och nyanserade** jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.