Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-01-15 10:22 i Kilbergets förskola Bollnäs
Förskola
I läroplanen för förskolan (Lpfö 18) står det att ”Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld.”

Innehåll

Mål

Att väcka intresse och nyfikenhet för matematik i vardagen. Vi ska ge barnen verktyg för att lära sig nya ord, färger, former och andra matematiska begrepp. Exempelvis kan det handla om lägesord, såsom över, under, bakom och framför.

Syfte

Att prata om matematik i vardagen är viktigt för barn för att de ska få en bättre förståelse för sin omvärld. Det är även viktigt för att barnen ska utveckla sitt logiska tänkande.

Genomförande

Vi genomför detta genom att ha planerade aktiviteter i exempelvis samlingen och skapande aktiviteter med barnen. Vi använder oss av de rätta begreppen för att utveckla barnens språk. Vi pratar matematik även i vardagssituationer såsom vilken färg eller form någonting har, eller hur många av någonting barnen har. Vi räknar in kompisarna för att se om alla är på plats o.s.v. Genom att använda oss av iPads i undervisningen hjälper oss att förstärka lärandetillfällena ytterligare.

Ansvar

Alla pedagoger har ett lika stort ansvar för att projektet genomförs.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: