Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik: Språkträning - SVENSKA - satslära år 8 vt-21

Skapad 2021-01-15 10:51 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Svenska
Grammatik är regler för hur språket är uppbyggt. I detta arbetsområde fokuserar vi på satslära.

Innehåll

SPRÅKTRÄNING

Jag är subjektet! Vad är en mening? Vad är skillnaden på en huvudsats och en bisats? Vad är satsdelar?  Du får möjlighet att lära dig mer om meningar, textbindning, satser och satsdelar. 

Syfte: Syftet är att du ska få en ökad förståelse för hur det svenska språket är uppbyggt och fungerar.

 

Läromedel: Spegla Språket  s. 228-249

 

Tidsperiod: vi påbörjade arbetsområdet innan jul och fortsätter nu fram till v. 6.

 

Tillvägagångssätt:

genomgångar

övningar (både enskilt och parvis) 

 

Vad ska jag kunna till provet?

 • Vilka är våra ordklasser och kunna förklara vad de är;  vad är exempelvis ett verb. (Detta hittar du i power-pointen dokument 4 under fliken U:ppgifter).
 • Vilka är våra satsdelar och vad har de för funktion i en sats (s.229-246) i Spegla Språket samt power-pointen.
 • Kunna ta ut olika satsdelar ur meningar och skriva vilka de är.
 • Kunna vad en huvudsats och bisats är  och skillnaden dem emellan. Kunna spåra dem/ta ut dem i meningar och även skriva egna exempel på huvudsats och bisats. (s. 231-232 i Spegla Språket och Power-Point) 
 • Känna till konjunktionerna och dess funktion; och, eller, men, utan, för.   Känna till några av subjunktionerna och dess funktion; eftersom, innan, medan, när, för att (s. 231 i Spegla Språket samt Power-Point.)
 • Kunna förklara vad är en mening och en sats är ( s. 230 i Spegla Språket). 

 

 

*Under fliken; Uppgifter finner ni:

 • inscannat material; Satslära; Spegla Språket  s. 228-249 ( fall ni inte har tillgång till boken).
 • extra övningsmaterial med facit
 • power point med ordklasser och satslära

 

Bedömning:

Bedömning sker utifrån ett grammatikprov tisdag v. 6. där du får möjlighet att visa dina kunskaper.

*Beroende på hur undervisningen ser ut (fjärrundervisning eller undervisning på skolan) bör noteras att detta provdatum kan ändras. Se bedömningsmatris nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Extra övningsmaterial

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Språkträning - satslära och ordklasser

F
E
C
A
Kunskaper om meningar och satser
Kunskaperna räcker än så länge inte till för att förklara vad en mening och sats är.
Jag kan förklara vad en mening och en sats är.
Jag kan på ett utvecklat sätt förklara/resonera om meningar och satser bla. genom att kunna skilja på huvudsats och bisats.
Jag kan på ett välutvecklat sätt förklara/resonera om meningar och satser samt ge passande exempel.
Kunskaper om satsdelar
Kunskaperna räcker än så länge inte till för att känna igen satsdelar i olika meningar/text.
Jag kan i olika meningar/text känna igen subjekt, predikat och objekt.
Jag kan i olika meningar/texter även känna igen adverbial och predikatsfyllnad.
Jag kan i olika meningar/texter med säkerhet känna igen alla satsdelar vi har lärt oss.
Kunskaper om ordklasser
Kunskaperna räcker än så länge inte till för att känna igen ordklasser i en mening/text.
Jag kan i en mening/text känna igen substantiv, verb och adjektiv.
Jag kan i en mening/text även känna igen adverb och pronomen.
Jag kan i en mening/text med säkerhet känna igen alla ordklasser.
Ordklasser
Kunskaperna räcker än så länge inte till för att nämna tillräckligt med ordklasser på godkänd nivå.
Jag kan nämna några ordklasser i det svenska språket och ge korrekta exempel på dessa.
Jag kan nämna en hel del ordklasser i det svenska språket och ge korrekta exempel på dessa.
Jag kan nämna alla ordklasser i det svenska språket och ge korrekta exempel på dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: