👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hus & hem

Skapad 2021-01-15 11:27 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Barnen ska få bygga ett hus med olika rum och utifrån det skapa en berättelse.

Innehåll

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

 

 

Var är vi?

Hjälpfrågor:
Samlad beskrivning av nuläget.
Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?
Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

Barnen hos oss visar oftast inga specifika intressen för något, vi måste styra dom genom att strukturera upp dagarna. Vi har märkt när vi har lagt ett pussel, dolls house, att barnen inte vet var/hur dom bor. Lägenhet eller villa vet dom inte vad det är, inte heller vad de olika rummen heter.

Vi är i startgroparna för programmering med våra femåringar och det ska ingå i temat.

När vi gjorde SIT-tester med våra barn upptäckte vi att de har stora problem med prepositioner och detta kommer vi att träna på under våren, det kommer också ingå i temat.

Vi har sett att barnen har intresse för siffror, bokstäver, former och färger, vi anammar intresset och jobbar vidare. Barnen kan inte veckodagar, månader eller årstider. 

Vi fortsätter att gå till skogen på tisdagar, vi tänker att vi jobbar med temat även där.

 

Vart ska vi?

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 
Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

Barnen ska lära sig var/hur man bor, i lägenhet, villa etc. De ska också lära sig vad de olika rummen kallas och hur många rum det finns där dom bor. Vi vill att barnen ska veta att man måste respektera andra som bor i samma hus och också dom som bor i villa. Barnen får lära sig lite regler t.ex inte springa i trappen, respektera andra som bor i huset, inte gå in på andras trädgårdar etc.

Vi vill att barnen ska lära sig veckodagarna och årstiderna.

 

Vi vill att barnen ska lära sig om olika digitala verktyg som Clever touch, blue bot, ägget och Ipad.

Målet är barnen ska kunna prepositionerna.

I skogen jobbar vi vidare med att barnen ska värna om naturen och lära sig om djur och växter. Vi tänker också jobba med NTA-lådan Ljus vilket vi kan ha med oss i skogen.

 

  


Hur gör vi?

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

Barnen ska få skapa olika rum som kök, vardagsrum, sovrum, badrum och hall, med olika material. Vi benämner de olika rummen och pratar om vad man gör i dessa.  Vi tar en promenad i närområdet och tittar var barnen bor och tar kort på husen. Vi pratar om regler som man måste följa i en bostad. Barnen ska få berätta om hur det ser ut där dom bor, t.ex hur många rum och vilka möbler som finns där. När barnen skapat rummen fotar vi och gör en bok och barnen får göra en berättelse.

Genom ett "årshjul", med bilder, som innehåller veckodagar, månader, årstider, väder får barnen en möjlighet att lära sig.

Vi börjar med analog programmering med att göra armband efter en mall. Barnen delas sen upp i små grupper där de ska få programmera Blue bot, vi använder Blue botmattan.

Genom lek ska barnen lära sig prepositioner och även när de skapar rummen kommer de lära sig dessa.

Vi tar med oss material till skogen som vi använder oss av.

 

Vi kommer att låna böcker från biblioteket.  Polyglutt: Ett hus med många dörrar, Greta Gris bygger hus, Totte bygger, Kan du räkna, Lilla spökboken och Mulle Meck bygger hus. Vi letar sånger och ramsor som har med temat att göra.

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?