👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisklubben

Skapad 2021-01-15 12:02 i Ängslyckans förskola Kristianstad
Förskola
Kompisklubben för blivande skolbarn

Innehåll

Syftet med kompisklubben är att skapa en trygg övergång från förskolan till skolan.

Metoden:

Vi fortsätter att använda StegVis materialet och undervisa i hur man är en bra kompis.

Vi kommer att ha samarbetslekar/ övningar som utvecklar barnens förmåga att samarbeta, lyssna på varandra och vänta på sin tur

Vi utmanar barnen i deras självständighets utveckling och tillit till sin egna förmåga tex att kunna knäppa, klippa mm

Barnen delas in i två grupper, blandade skratt och brus. Grupperna delas in efter vilka barn som är där just då. Kompisklubben kommer främst att vara i planeringsrummet men vi kommer även att använda gården som lärmiljö.

Digitala verktyg används först och främst för dokumentation och tydliggöra instruktioner.

Vi har nått målet när barnen:

visar förståelse och respekt för sina kompisar

har förmåga att vänta på sin tur och lyssna på andra.

självmant försöker att tex knäppa jackan innan de ber om hjälp.

har utvecklat sin finmotorik tex kan hantera penna och sax.

Ansvariga pedagoger är Thereze och Cicci

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18