👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorer och programmering

Skapad 2021-01-15 14:39 i Harvestadsskolan Linköping
Grundskola 5 – 6 Teknik
Robotar, datorer, mobiler - hur fick vi allt och vad kan de göra? Din mobiltelefon är mer kraftfull än den dator som tog oss till månen. Du får lära dig om enkel programmering och om hur en dator fungerar.

Innehåll

Innehåll i undervisningen

Du kommer få lära dig vad en dator används till och vad som finns inuti. Vi lär oss om vad som menas med datorprogram och hur man kan göra en enkel programmering.

Vi kommer diskutera hur samhället har förändrats med den här tekniken, både positivt men också negativt.

Vi läser om datorns historia och hur vi har kommunicerat genom olika tider.

Vi kommer även försöka se in i framtiden. Hur kommer vårt samhälle se ut då?

 

Arbetssätt i undervisningen

Vi läser om datorns historia och ser hur tekniken har utvecklats.

Vi går igenom begreppen och förklarar dessa med andra ord.

Vi arbetar sedan med arbetsplanering med text och frågor till, där avslutas det med ett litet förhör om det man har lärt sig.

Vi fortsätter sedan med block-programmering (Code.org, Scratch Jr, Micro:bit).

Vi kommer få testa att använda och programmera olika robotar och MakeyMakey tillbehör.

Vi kommer att diskutera och samtala om teknikens för- och nackdelar och om hur framtiden kan se ut.

 

Begrepp

Program, programmering, sensorer, kod, processor, indataenhet, utdataenhet, maskinkod, mjukvara, hårdvara, operativsystem, användargränssnitt, datalogiskt tänkande, binär kod, nätverk, virus, AI

 

Bedömning/Reflektion

Du kommer få ett skriftlig förhör på begreppen som vi jobbat med.

Du kan göra och följa en instruktion.

Du visar dina kunskaper vid samtal och diskussioner, genom att svara men också ställa frågor.

Du är aktiv och delaktig vid programmering av olika typer av robotar.

 

Tidsåtgång

ca 10-12 veckor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6