👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2021-01-15 17:20 i Montessoriförskolan Mammolina Dibber Sverige AB
Förskola
Vi tycker att det är viktigt att ge barnen tillgång till litteratur och berättelser. Det främjar språkutvecklingen och utvecklar deras fantasi. Ett barn som har ett rikt språk med stort ordförråd har lättare för läsinlärning. Detta leder i förlängningen att de har lätta att lyckas i alla skolämnen.

Innehåll

 • Vad ska läras ut?   Högläsning har en betydande roll för barns språkutveckling och bidrar till att barns ordförråd utvecklas. Med högläsning kan vi väcka barnens intresse för berättande och skriftspråk, samtidigt som deras fantasi utvecklas.

 • Varför? Vi vill öka intresset för böcker och det skrivna språket genom högläsning och ju mer vi använder oss av böcker desto mer kommer det bli en naturlig del av vardagen för barnet.

 • Hur ska undervisningen genomföras?  Barnen har fri tillgång till böcker så de kan läsa om sådant de är intresserade av. Därför har vi böcker i alla våra lärmiljöer, det finns faktalitteratur vid våra olika ämnesområden så att barnen kan titta på och läsa om växter och djur vid naturmaterielet . Vid geografi och historia finns det böcker till dessa ämnen. Vi sitter och läser högt för barnen i samlingen, men även i smågrupper då det är lättare att och diskutera böckerna. Vi har en fin läsvrå med plats för två barn där de kan sitta och läsa och titta i böcker i lugn och ro. 
 •  
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? När vi har läst en bok i samlingen frågar vi barnen vad de tyckte om boken.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla barnen ska vara delaktiga i detta.

 • Av vem? Alla pedagoger är ansvariga för att arrangera lässtunder.

 • Vad är målet med undervisningen? Målet är att barnen ska upptäcka glädjen i att lyssna/läsa böcker och att de ökar sitt ordförråd och utvecklar sitt språk och sin fantas.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18