👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta orden

Skapad 2021-01-16 07:12 i Långevi förskola Bengtsfors
Förskola
Att använda brickor med olika motiv för att locka fram ord.

Innehåll

Bakgrund 

Vi ska ge dom förutsättningar att ta det första steget mot det talande språket med hjälp av tecken som stöd. Det kommer skapa en trygghet hos barnen och leder till större kommunikation i lek och sampel med de andra barnen. 

Mål

Barnen får ett större ordförråd och kan kommunicera på ett tydligare sätt. 

Metod

Med hjälp av brickor med olika motiv så ska barnen få använda ord och tecken för att beskriva vad brickan visar. 
De kommer att få para ihop likadana brickor med varandra. 
Brickorna kommer ökas successivt och de kommer få berätta mer utförligt hur brickorna ser ut.
Tex, vilken färg har hinken? Hur många ben har hästen? 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
    Lpfö 18