Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2021-01-16 11:36 i Ekebyhovskolan Ekerö
En beskrivning på hur och varför vi arbetar med ämnet engelska.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Här kan ni läsa hur vi kommer att arbeta med engelska under året. Den här terminen kommer vi också att genomföra gamla nationella prov. Under lektionerna kommer vi att träna på andra gamla prov.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning/vetenskap och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att träna på det som står i centrala innehållet i läroplanen. Vi kommer bland annat att:

 • Lyssna på tydlig talad engelska i olika övningar, instruktioner och läst text som ges i lugnt tempo.
 • Samtala på engelska i olika typer av övningar så som t.ex. dialoger om vardagliga ämnen, intervjuer och presentationer.
 • Skriva olika typer av enkla texter på engelska.
 • Titta på engelska program på TV.
 • Prata om och träna på enkel engelsk grammatik.
 • Läsa och arbeta med olika typer av enkla texter på engelska.

Vi kommer att bedöma:

 • Hur väl du förstår både talad och skriven engelska.
 • Hur säkert och varierat du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • Hur väl du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Om du aktivt försöker förbättra dina kunskaper genom att rätta dig själv och fråga.

Visa lärande:

Lärandet visar du genom att fortlöpande delta aktivt under lektionerna och visa din kunskap på olika sätt både muntligt och skriftligt. Bland annat genom att återberätta texter, skriva texter, samtala med andra på engelska och visa att du förstått muntliga instruktioner. Vi kommer att ha glosförhör, muntliga förhör och inspelade övningar.

Uppgifter

 • Engelsk läxa v. 7-10

 • Engelsk läxa v 2-5

 • Engelsk läxa v. 5-7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Engelskt läxförhör 2 februari

Mininivå för godkänt
Önskemål för godkänt
Mer än godkänt
Ordkunskap
Klarar minst 6 av 10 ord.
Klarar nästan alla orden.
Klarar alla orden.
Skriva meningar
Du skriver en kort mening.
Du skriver en längre mening.
Du skriver en hel längre mening och broderar ut den med t.ex. adjektiv.
Svara på frågor
Du svarar rätt på en fråga.
Du svarar rätt på två frågor.
Du svarar rätt på alla frågor.
Läsa texten högt
Du läser en mening/ett stycke ur texten högt för minst en kamrat. Du är säker på uttalet och läser med ganska bra flyt. (du har lyssnat på texten och läst efter tills du är säker)
Du läser hela texten högt för minst en kamrat. Du är inte helt säker på uttalet och läser med ganska bra flyt. (du har lyssnat på texten och läst efter tills du är säker)
Du läser hela texten högt för minst en kamrat. Du är säker på uttalet och läser med flyt. (du har lyssnat på texten och läst efter tills du är säker)
Grammatik
Verb i pretertum.
Du visar att du inte helt behärskar det grammatikavsnitt vi jobbat med. (du klarar minst hälften av uppgifterna)
Du visar att du behärskar det grammatikavsnitt vi jobbat med. (du klarar nästan alla uppgifterna)
Du visar att du behärskar det grammatikavsnitt vi jobbat med. (du klarar alla uppgifterna)

En
Engelska träning inför NP

Läsförståelse

Behöver träna mer
Godkänt men träna gärna mer
Kan men kan alltid bli bättre
Förstå skrift
Klarar några men mindre än hälften av uppgifterna.
Klarar mer än hälften men inte alla uppgifterna.
Klarar alla uppgifterna.

Lyssna

Behöver träna mer
Godkänt men träna gärna mer
Kan men kan alltid bli bättre
Förstå tal
Klarar några men mindre än hälften av uppgifterna.
Klarar mer än hälften men inte alla uppgifterna.
Klarar alla uppgifterna.

Skriva

Behöver träna mer
Godkänt men träna gärna mer
Kan men kan alltid bli bättre
Formulera sig i skrift
Du skriver enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du stavar så att man förstår vad du menar.
Du skriver enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Din text håller oftast ihop. Du stavar så att man förstår vad du menar.
Du skriver enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt fyller ut texten med t.ex. adjektiv. Du stavar så att man förstår vad du menar.
Strategi för interaktion
Du använder någon strategi för att få fram det du vill säga, när du inte kan orden.
Du använder några olika strategier för att få fram det du vill säga, när du inte kan orden.
Du använder flera olika strategier för att få fram det du vill säga, när du inte kan orden.
Uttrycka sig skriftligt
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du vänder dig till mottagaren av texten.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du vänder dig till mottagaren av texten.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. (t.ex. använder hälsningsfras och avslutande hälsning i brev. Du vänder dig till mottagaren av texten.)

En
Engelskt läxförhör 16 februari

Mininivå för godkänt
Önskemål för godkänt
Mer än godkänt
Ordkunskap
Klarar minst 6 av 10 ord.
Klarar nästan alla orden.
Klarar alla orden.
Skriva meningar
Bedöms inte den här gången.
Du skriver en kort mening.
Du skriver en längre mening.
Du skriver en hel längre mening och broderar ut den med t.ex. adjektiv.
Svara på frågor
Bedöms inte den här gången.
Du svarar rätt på en fråga.
Du svarar rätt på två frågor.
Du svarar rätt på alla frågor.
Berätta till bilder
Du berättar kort med en till två meningar/bild.
Du berättar längre om varje bild men använder korta meningar utan beskrivningar.
Du berättar utförligt om varje bild. Du använder längre meningar och har flera beskrivningar.
Grammatik
Verb i preteritum.
Du visar att du inte helt behärskar det grammatikavsnitt vi jobbat med. (du klarar minst hälften av uppgifterna)
Du visar att du behärskar det grammatikavsnitt vi jobbat med. (du klarar nästan alla uppgifterna)
Du visar att du behärskar det grammatikavsnitt vi jobbat med. (du klarar alla uppgifterna)

En
Engelskt läxförhör 9 mars

Mininivå för godkänt
Önskemål för godkänt
Mer än godkänt
Ordkunskap
Klarar minst 6 av 10 ord.
Klarar nästan alla orden.
Klarar alla orden.
Skriva meningar
Bedöms inte den här gången.
Du skriver en kort mening.
Du skriver en längre mening.
Du skriver en hel längre mening och broderar ut den med t.ex. adjektiv.
Svara på frågor
Du svarar rätt på minst en fråga.
Du svarar rätt på minst två frågor.
Du svarar rätt på alla frågor.
Läsa texten högt
Du läser en mening/ett stycke ur texten högt för minst en kamrat. Du är säker på uttalet och du läser med ganska bra flyt. (du har lyssnat på texten och läst efter tills du är säker)
Du läser hela texten högt för minst en kamrat. Du är inte helt säker på uttalet men läser med ganska bra flyt. (du har lyssnat på texten och läst efter tills du är säker)
Du läser hela texten högt för minst en kamrat. Du är säker på uttalet och läser med flyt. (du har lyssnat på texten och läst efter tills du är säker)
Grammatik
Använd rätt verbform.
Du visar att du inte helt behärskar det grammatikavsnitt vi jobbat med. (du klarar minst hälften av uppgifterna)
Du visar att du behärskar det grammatikavsnitt vi jobbat med. (du klarar nästan alla uppgifterna)
Du visar att du behärskar det grammatikavsnitt vi jobbat med. (du klarar alla uppgifterna)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: