👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget och mellankrigstiden, VT21

Skapad 2021-01-16 15:38 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 8 Historia
Det hade inte varit krig mellan Europas stora länder på många årtionden. Samtidigt hade länderna utvecklats till industriländer som kunde masstillverka vapen. Hur skulle ett krig mellan de stora, nu industrialiserade länderna gestalta sig? Det visste inte människorna i början på 1900-talet. Samtidigt präglades länderna av nationalism. Därför var många positiva när kriget bröt ut. Idag vet vi hur det gick. De nya vapnen som massproducerades av industrierna dödade och lemlästade miljontals människor. Tidigare dog många i krig av sjukdomar. Nu slaktades soldater med vapen. Syftet med arbetsområdet är att ni ska ta del av hur kriget såg ut på de olika fronterna. Ni kommer bland annat att läsa delar av en roman skriven av en deltagare i kriget. Ni kommer även att fördjupa er i orsakerna till kriget och undersöka hur Europas karta ritades om efter krigsslutet.

Innehåll

Tid: vecka 20-23

Lärandemål

  • Jag kan redogöra för orsaker till första världskriget.
  • Jag kan redogöra för konsekvenser av första världskriget.
  • Jag kan beskriva samband och utvecklingslinjer mellan olika perioder på 1800- och 1900-talet.
  • Jag kan redogöra för hur första världskriget utspelade sig.
  • Jag kan redogöra för orsaker till andra världskriget.
  • Jag kan redogöra för hur första världskrigets fred hänger ihop med andra världskrigets utbrott.
  • Jag kan med hjälp av källkritik analysera propaganda från mellankrigstiden.
  • Jag kan förklara vad begrepp som Versaillesfreden, lebensraum, nationalism och nazist betyder.

 

Så visar du vad du har lärt dig: aktivt deltagande på lektionerna, uppgifter i Clio, inlämningsuppgift/skriftligt prov. 

 

Matriser

Hi
Kunskapkrav historia åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Tidsperioder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.