👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 3, Längd, tid och samband

Skapad 2021-01-17 10:17 i Trojenborgsskolan Mjölby
Grovplanering kapitel 3 Längd, tid och samband
Grundskola 7 Matematik
Under lång tid var längdmåtten baserade på längden av olika kroppsdelar. Det innebar att längden av en tum eller en fot blev olika. Det var opraktiskt när man skulle göra affärer eller bygga. I slutet av 1700-talet ville man därför införa en annan längdenhet, metern. Längden av metern skulle vara längden av sträckan mellan Nordpolen och ekvatorn dividerat med 10 miljoner.

Innehåll

I det här kapitlet får du lära dig:

 • uttrycka längd och tid med lämpliga enheter
 • utföra beräkningar med tid
 • sambandet mellan sträcka, tid och hastighet
 • skapa tabeller för att sammanställa statistik
 • avläsa, tolka och rita diagram
 • ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp:

längd, en meter, tid, en sekund, hastighet, frekvenstabell, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, median, typvärde

 

Utöver att arbeta i Matematikboken X kommer vi att arbeta med gemensam problemlösning och föra matematiska diskussioner.

Länkar till genomgångar finns nedan.

När du arbetar med boken gör minst 2 nivåer på varje delavsnitt. Utmana dig själv!
R
ätta löpande så att du vet att du förstått.

 

Genomgångar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9