👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden, kartan och vårt jordklot.

Skapad 2021-01-17 10:20 i Kristinelundskolan Östhammar
Nu lämnar vi jorden och ger oss ut i yttre rymden! Tänk att tekniken utvecklas hela tiden så att vi kan se allt längre och länge bort..... Vem vet vad vi upptäcker härnäst?
Grundskola 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vi övar på jordens uppkomst, planeternas och världsdelarnas rörelser och läge. Vi övar på kartan och var vi befinner oss samt vilka andra världsdelar och stora hav som finns.

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få kunskap om hur jordens rörelser runt solen spelar in i hur årstiderna förändras. Att få en förståelse för vårt hur vårt planetsystem ser ut. Lära dig några stjärnbilder och månens faser. Du ska även få mer kunskap om kartan samt var olika världsdelar, Sverige och Östhammar finns.

 

Vad ska vi lära oss om rymden och världen. 

- Få en förståelse för vad Big Bang, en galax och Vintergatan är.

-Solen, stjärnor och stjärnbilder

- Månen och månens olika faser. 
-  Tellus och de andra planeterna i vårt solsystem. 

-Hur blir det natt och dag? Årstider?

- Hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra. 

-Jordgloben, kartor och världskartan.

-Rymdfärder.

-Hur trodde man förr?

Hur ska vi lära oss detta?

Vi tittar på film.
Vi läser faktatexter.
Vi sjunger sånger kopplade till rymden.
Vi diskuterar och delar med oss av det vi kan.
Vi skriver enkla faktatexter och berättande texter. 
Vi ritar och målar till våra texter. 

 

Konkretisering av mål (detta ska du ska kunna)

 • förstå sambandet mellan jordens bana runt solen och årstidsväxlingar, dag och natt.
 • förstå sambandet mellan månens bana runt jorden och månaderna.
 • några stjärnbilder och att stjärnhimlen ser olika ut beroende på årstid.
 • kunna återge delar av några berättelser om gudar och hjältar i mytologin.
 • med hjälp av karta eller jordglob kunna återge namn på alla världsdelar och på något/några världshav.
 • Kunna peka ut Sverige och Östhammar på kartan.
 • Förstå och tolka en enkel karta.

Hur du visar att du kan:

Genom att delta aktivt på lektionerna.

Genom att delta i olika diskussioner.

Genom att dokumentera (skriva och rita) ditt arbete

Genom att kunna berätta om dina dokumentationer.

Genom att svara på skrivna eller muntliga frågor.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

NO SO
Rymden, kartan och vårt jordklot åk 2

Du är på väg
Du har nått målet
Du har nått målen mycket väl
Solen, jorden och månen
Jag vet att jorden kretsar runt solen.
Jag kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Jag vet att det tar ett år (365 dagar) för jorden att snurra ett varv runt solen. Jag vet att det tar en månad för månen att snurra runt jorden. Jag vet att vi har olika årstider på grund av att jorden lutar.
Månen
Jag vet att månen ändrar form. Jag vet att månen kan vara t.ex. fullmåne eller halvmåne.
Jag kan månens olika faser. Jag vet att det tar en månad för månen att gå igenom alla faser.
Jag vet att månen ser olika ut för att solen lyser på den från olika håll. Jag vet att solen ibland lyser på månens baksida. Då kan vi inte se den alls.
Stjärnbilder
Jag kan namnet på minst två stjärnbilder.
Jag vet att man kan se olika stjärnbilder under olika årstider.
Jag kan namnet på minst fyra stjärnbilder. Jag vet att man kan använda stjärnbilder för att hitta rätt, t.ex. om man är ute och seglar.
Gudar och hjältar i mytologin
Jag känner till någon berättelse om universums skapelse eller stjärnbilderna.
Jag kan återge delar av innehåller i några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Jag kan återge flera berättelser om universums skapelse och om stjärnbilderna.
Jordklotet
Jag känner till några världsdelar och hav.
Jag kan använda karta eller jordglob för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och världshaven.
Jag kan namn och läge på alla världsdelar och hav på kartan.
Kartan
Jag vet vad en karta är.
Jag vet vad en karta är och kan hitta ungefär var Sverige är på en världskarta.
Jag vet vad en karta är och kan hitta var Sverige är på en världskarta samt Östhammar på en Sverigekarta. Jag vet några färger eller symboler betyder på en karta och kan framställa en enklare karta själv.

Ny rubrik

Du är på väg
Du har nått målet
Du har nått målen mycket väl

Ny rubrik

Du är på väg
Du har nått målet
Du har nått målen mycket väl