👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-experiment - Måla med snö och silkespapper

Skapad 2021-01-17 12:26 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi experimenterar med snö och silkespapper och ställer hypoteser om hur vi kan lösa färgen i silkespapperet så att det hamnar på det vita papperet.

Innehåll

Vilken grupp den berör:

Experimentet görs tillsammans med Grå gruppen och Röda gruppen var för sig på eftermiddagen efter högläsningen.

 

Datum för aktivitet:

18/1-21 och 19/1-21

 

Ansvarig för aktiviteten:

Ann

 

 Bakgrund/Syfte: (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

För att skapa ett intresse för naturvetenskap och en experimentlusta hos barnen.

 

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

Alla  barn tycker det är roligt när vi gör naturvetenskapliga experiment tillsammans. Några har börjat ställa hypoteser redan innan jag frågar.

Några barn brukar fråga vilken dag deras grupp ska göra experiment.

 

Mål: (Vad vill vi att barnen ska lära sig?)

- Att lära sig att ställa hypoteser.

- Hur kan man måla med snö och silkespapper? 

- Vad händer med snö när man tar in den?

 - Vad händer när vattnet smälter på silkespapperet?

 

Hur introducerar vi målet för barnen?

Jag berättar att de ska få prova på ett sätt att måla med snö och silkespapper.

 

Metod: (Hur genomför vi aktiviteten?)

- Jag plockar fram varsin bricka till barnen, där ett papper sitter fastsatt med tejp. Jag plockar också fram silkespapper i starka färger.

- Jag ber dem att ställa hypoteser om hur man kan få ut färgen ur silkespapperet så att det går att måla med.

- Jag lyssnar noga på deras hypoteser och ställer följdfrågor.

- Jag ber dem sedan att hjälpa mig att riva silkespapper i små bitar.

- Jag frågar dem vad de tror händer om man lägger silkespappersbitar och lägger det på papperet.

- Barnen får sedan lägga silkespappersbitar på sitt vita papper i sånt mönster de vill och sedan lägga på snö.

- Vi tittar sedan tillsammans om något händer med färgen i papperet.

- Om inte så frågar jag dem vad de tror händer med snön om vi tar in den.

- Vi tar in brickorna med snö och silkespapper och ser vad som händer.

-Vi tar efter ett tag bort silkespapperet och tittar om något hänt.

-Jag berättar för barnen att vatten löser färgen i silkespapperet.

Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

Jag frågar om någon vill berätta vad hen lärt sig av det här experimentet.

Jag ställer om det behövs stödfrågor såsom:

-  Hur gjorde vi i experimentet? Hur fick vi snön att lösa färgen i silkespapperet.

 

Material som behövs:

 

Varsin bricka och vitt papper, silkespapper i starka färger, penna att skriva deras namn med.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18