👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med kroppen

Skapad 2021-01-17 13:33 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi lär oss på ett lekfullt sätt hur olika siffror ser ut och vad de symboliserar.

Innehåll

Vilken grupp den berör:

Aktiviteten genomförs tillsammans med Grå gruppen och Röda gruppen var för sig på samlingen.

 

Datum för aktivitet:

19/1-21 

 

Ansvarig för aktiviteten:

Carina, Jennica

 

 Bakgrund/Syfte: (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

För att skapa ett intresse för matematik och siffror.

 

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

Flera barn intresserar sig för både siffror och bokstäver.

 

Mål: (Vad vill vi att barnen ska lära sig?)

- Att lära sig hur siffrorna 1-10 ser ut.

- Att kunna visa antalet fingrar som siffran symboliserar.

- Att känna skillnaden på olika antal i kroppen.

 

Hur introducerar vi målet för barnen?

Jag berättar att vi ska leka en lek som gör dem jättebra på vad olika siffror symboliserar  och att de ska få visa lika många fingrar som siffran visar och göra olika rörelser lika många gånger som siffran visar.

 

 Metod: (Hur genomför vi aktiviteten?)

-Jag visar först alla korten från ett till 10. Sedan blandar jag korten så att jag håller dem med siffran nedåt. Ett barn i taget får sedan dra ett kort där det står viken rörelse de ska göra det antalet som siffran visar.

 

Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

Jag frågar om någon vill berätta vad hen lärt sig av den här leken.

Jag ställer om det behövs stödfrågor såsom.

 

Material som behövs:

 

Kort med siffrorna 1-10 och kort med rörelser.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18