Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Boken - Normer och värden - Ht20/Vt21

Skapad 2021-01-17 14:43 i Tallmossens förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

Barnen ska få möjlighet att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

STRATEGIER - Hur gör vi?

- Vi planerar att arbeta med Stopp min kropp - detta för att barnen ska utveckla en förståelse för allas lika värde och rättigheter. 

- Vi arbetar utefter likabehandlingsplanen - alla barnen behandlas lika utefter deras förutsättningar och behov. 

- Vi använder oss utav vilan för att läsa böcker som handlar om allas lika värde och om barnens rättigheter. Vi kommer blanda detta med filmer från UR inom samma ämne. Ämnet diskuteras med barnen.

 - Vi är närvarande i barnens lek för att stötta dem i deras konflikthantering.

 

RESULTAT - Hur blev det?

 

ANALYS - Var är vi?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: