👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lär känna varandra V. 1-3

Skapad 2021-01-17 18:05 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Under överinskolnings vecka ska vi tillsammans i arbetslaget och barngruppen gå igenom rutiner, hitta gemenskap och sakta forma en fungerande struktur för alla på Kronan Gul.

Innehåll

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 

Observations vecka med fokus på vad barnen visar, gör och pratar om

 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

Kronan Guls struktur och rutiner

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 

Att hitta gemenskap tillsammans med de nya barnen

 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 

Olika aktiviteter, lärmiljöer som pedagogerna introducerar

 

 

Pedagogisk dialog 

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Vad tycker ni om att göra?

Vilket rum tycker ni är roligast och varför?

Vad skulle ni vilja leka med?

 

 

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Vad tror ni vi gör här på Kronan Gul?

Vilken/ Vilka aktiviteter som tilltalar er bäst?

 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

Vad tycker ni nu när ni har fått se alla rum?

Vad tänkte ni innan ni började på Kronan Gul?

Hur kändes det nu?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
    Lpfö 18