Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SH, V 8, år 9-Nationella minoriteter i Sverige

Skapad 2021-01-17 19:13 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Etniska minoriteter.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vad betyder det att man tillhör en "nationell minoritet"? Vilka nationella minoriteter finns det i Sverige och vad innebär det i praktiken för de människor som tillhör dessa nationella minoriteter och för resten av samhället? Ja, det och lite mer kommer du att få reda på under vecka 8 då du kommer att få arbeta med de nationella minoriteterna i Sverige.

Innehåll

Nationella minoriteter

Samhällskunskap, år 9 under vecka 8

VIKTIGT -DU MÅSTE INTE LÄSA ALL TEXT, DET RÄCKER OM DU BARA LÄSER FÖRKLARINGARNA UNDER SYFTE OCH CENTRALT INNEHÅLL! Bli alltså nu inte heller nervös över att det är flera kunskapskrav i matrisen- det beror på att jag som vi redan pratat om vill ge er så många chanser som möjligt att visa mig belägg för att ni uppnår dessa kunskapskrav och att ni också ska kunna få visa belägg för högre kunskapskrav och då kunna höja era betyg även om ni sen tidigare är "godkända".

 

SYFTE= Varför du ska få arbeta med det här:

I SO-ämnet samhällskunskap får du utveckla olika förmågor och just i det här arbetsområdet kommer du att få utveckla följande förmågor:

1. Att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

FÖRKLARING: du ska få bli bättre på att fundera över hur vi människor i olika samhällen påverkas av varandra och de händelser vi är med om.

2. Att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

FÖRKLARING: du ska få bli bättre på att fundera över och undersöka hur olika frågor som påverkar oss kan upplevas av olika grupper i samhället både i liten men också i stor skala. Om vi exempelvis tar rasism eller homofobi, det kan tolkas olika av olika grupper och får också olika konsekvenser för olika personer och grupper både i liten men också i stor skala. 

3. Att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

FÖRKLARING: du ska få bli bättre på att både berätta om dina åsikter kring en fråga, exempelvis islamofobi och argumentera för denna ståndpunkt (det du tycker) utifrån fakta så att de inte bara bli en massa tyckanden. Du ska exempelvis också kunna se på islamofobi ur ett socialt perspektiv, ekonomiskt perspektiv och demokratiskt perspektiv.

4. Att söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

FÖRKLARING: du ska få bli bättre på att söka information från olika håll och även vara källkritisk. 

5. Att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

FÖRKLARING: du ska få bli bättre på att fundera över de mänskliga rättigheterna, hur man i en demokrati arbetar och fattar beslut. 

 

CENTRALT INNEHÅLL: VAD du ska få arbeta med

De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

FÖRKLARING: Samerna är de som bodde i Sverige från början men de har inte alltid behandlats rättvist av den svenska staten. Det finns också andra folkgrupper i Sverige som inte heller har blivit rättvist behandlade i samhället, exempelvis romer. Vi kommer att ta reda på vilka de olika folkgrupperna är, hur de blivit behandlade, hur det har påverkat dem och vilka rättigheter de i dagens Sverige har.

ARBETSSÄTT: HUR du ska få arbeta

Du kommer i era fasta grupper få ta reda på fakta via Studi.se, jag har redan skickat de filmer du behöver se där om du väljer att använda studi.se

eller SLI.se och se på denna film om du klickar på länken här https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203963 

eller via boken i samhällskunskap som ligger på mitt bord i klassrummet (du kan låna hem boken om du vill).

Du kan självklart välja alla tre informationskällor om du vill. Du kan också välja att använda en annan källa om du vill men du har nu i alla fall förslag på tre olika källor som jag bedömer är bra ställen att hämta fakta ifrån.

 

Sedan kommer du att via diskussion i din fasta grupp få dela med dig av det du kan till dina klasskamrater. Du kommer att få diskutera det du kan med din egen grupp men också få visa det du kan för andra grupper genom att vi arbetar i "bikupor" för att tillsammans med dina klasskamrater bidra till varandras lärande. så först diskuterar du med din fasta grupp och sen går en person från varje grupp och informerar andra grupper om det som sagts i den egna gruppen.

 

 

Hjälp-HUR du kommer att få stöd att klara av arbetet.

Du kommer att få uppgifter via filmer på Studi.se som vi kommer att arbeta med så att du kan se dem flera gånger inför lektionerna så att du kan diskutera dem med din grupp och ställa eventuella frågor. Glöm inte att du kan ställa in flera olika språk på filmerna ifall det skulle underlätta förståelsen för dig.

Du kan istället för studi.se där du får "uppgifter" som jag redan skickat dig nu läsa om minoriteter på CLIO (du klickar på sh, etniska minoriteter) och du kan även se filmerna som finns på sli.se om du hellre vill det.

Du kommer att få en  "stödstruktursmall" så att du kan kolla om du förstått filmernas och/eller texternas innehåll genom att exempelvis jämföra det du fyllt i din mall med en klasskompis.

Du kommer att få hjälp av att vi både i par, grupp och helklass har diskussioner så att du får höra hur andra har tänkt och argumenterat. 

På en av lektionerna i SO så finns det ännu en lärare med. Lisa i 9A och Sedigh i 9B så att de också kan hjälpa dig om du kört fast på något sätt.

Du kan också nyttja läxhjälpen eller studiehandledare som också finns tillgängliga på skolan eller digitalt via teams pga Covid-19.

Glöm inte heller att du kan nyttja gruppchatten Liseberg där det alltid finns någon som kan stötta.

 

REDOVISNINGSFORM- VAD du ska göra, HUR du ska göra och NÄR det ska vara klart så att jag kan bedöma dina kunskaper.

VAD- om du klickar på "uppgifter" lite längre ner här i planeringen kan du se de olika alternativen för examinationsuppgift och där kan läsa så att du kan välja för en uppgift som du vill ha som "examinationsuppgift".

HUR?  Om du klickar på uppgift så finns olika alternativ och kan välja mellan olika alternativ för att redovisa dina kunskaper för mig. 

När? Vecka 8, på lördag den 27:e februari, kl 24.00 är det deadline för inlämning!  

Om du av något skäl skulle missa det så har du möjlighet att lämna in det senare men då inte räkna med att den bedöms på en gång utan i mån av tid vilket kan bli rätt sent på terminen och ifall ditt arbete då skulle bedömas vara otillräckligt så kanske du då inte hinner komplettera och få en ny inlämning bedömd innan betygen ska vara satta så därför är det MYCKET VIKTIGT att hålla dig till den deadline som finns.

 

 

Uppgifter

 • Nationella minoriteter. Klicka på länken nedan.

Matriser

Sh
Samhällskunskap

E
C
A
Använda begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Minoriteters särställning & rättigheter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Information & källor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: