Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering engelska år 7, Let's Talk Ireland!

Skapad 2021-01-17 19:27 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Vi har framöver en 4 veckors period av Realia, Irland. Irland är en ö i nordvästra Europa. Det är Europas tredje största ö och världens tjugonde största ö. Om dess geografi, kultur, folk, folklore, språk och mycket annat kommer du att få lära dig i det här avsnittet.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Vi lär oss mer om landet Irland. Vi lär oss mer om landet Irland, dess kultur, geografi, språk, historia. Fokus ligger på hörförståelse, men du ska även, i par/grupp, förbereda och genomföra en muntlig presentation av ett valfritt ämne kopplat till Irland. Temat avrundas med  ett mindre prov baserat på läsförståelse av texterna i Kapitel om Irland i Happy boken. 

_. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

Du ska fokusera på att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, i det här fallet Irland.

Du kommer att träna din förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk samt att förbereda och genomföra en muntlig presentation med struktur och tydligt sammanhang och då anpassa ditt språk så det passar syftet och mottagaren.

  •  En  7-9Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  •  En  7-9Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
  •  En  7-9Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
  •  En  7-9Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Du kommer att arbeta med läsförståelsen av texterna i kapitel om Irland i Happyboken.

Du kommer att jobba med glossorna till kapitel om Irland och visa på dian kunskaper om dessa genom att sätta orden i ett sammanhang. Du jobbar med Clio och Kahoot om Irland. Du kommer att behöva söka all information för din muntliga presentation av ett ämne du väljer tillsammans med en arbetskamrat,  alltså, detta är ett pararbete. under presentationen kommer hela klassen att behöva var involvera i en arbetsform som heter "Kamratrespons". Mera om detta på måndag 18/1-2021.

Jag kommer att skicka kontinuerligt flera uppgifter via Teams.  

 4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Du kommer att få all hjälp du behöver, dels av mig men också på läxhjälpen. Stöd får du också genom att läsa och skaffa dig kunskaper från texterna i boken, via läxförhör lektionerna.

För ditt arbete i par, kommer jag att vägleda er i ert val och i ert redovisning av ert eget valt ämne.

.5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Genom att söka och redovisa information i framförallt videor om olika ämnen, allt från musik till dokumentärer.

Muntligt

I er redovisning av ett eget valt ämne.

Du kommer också att visa dina kunskaper i ämnet Irland genom att lära dig glosor och begrepp som hör till texterna i Happy och de nya ord som kan dyka upp i videor och annat infokälla om Irland.

TIDSRAM v.3-7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  •  
  •  

Uppgifter

  • Närläsning!

Matriser

Kunskapskrav i EN

E
C
A
Förstå engelska i tal.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå.
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska.
Du förstår och kan arbeta efter instruktioner.
Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner.
Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår talad engelska väl.
Förstå engelska i text.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Tala engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Ibland löser du språkliga problem genom att förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Skriva engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt.
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar.
Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd.
Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Kunskaper om kultur och traditioner i engelskspråkiga länder
Du visar att du kan en del om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska används.
Du visar att du har djupare kunskaper om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska talas.
Du visar att du har nyanserade kunskaper, dvs kan mycket om kultur och traditioner och kan dra slutsatser och göra jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: