👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 6A, kapitel 4, Bråk och procent

Skapad 2021-01-17 20:08 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 6 Matematik
Vilken tårta skulle du välja att äta upp, den som har två tredjedelar kvar eller den som har två fjärdedelar och varför? En kompis till dig erbjuder dig 8% av 100 kr eller 70% av 10 kr. Vad skulle du välja och varför?

Innehåll

Tid: v. 3 - 7

Du ska kunna:

- Beskriva bråk i olika situationer (del av helhet, del av heltal och som ett tal)

- Förklara hur värdet förändras om täljaren respektive nämnaren blir större

- Förlänga och förkorta bråk

- Addition och subtraktion av bråk med olika nämnare

- Multiplikation och division vid bråk och heltal

- Växla mellan bråkform och blandad form

- Uttrycka tal i bråkform, i decimalform och i procentform - och förstå hur de olika representationerna hänger ihop

- Kunna att 100% är det hela

- Beräkna hur många procent delen är av det hela

- Kunna välja metod utifrån vilka tal uppgiften har. T ex beräkna 50 % av något genom att ta hälften. 

 

Bedömning: Skriftligt prov i vecka 7. 

 

Veckoplanering får du på papper.

Matriser

Ma
Stordammen Ämnesmatris matematik år 4-6 HEJA kort version

F
E
C
A
Ansvarstagande
Stordammens tillägg.
Tar visst ansvar för ditt eget lärande.
Tar ansvar för ditt eget lärande och bidrar ofta till arbetsro i klassrummet.
Tar ansvar för ditt och gruppens lärande och bidrar till arbetsro i klassrummet.
Problemlösning
Du visar inte att du når kraven för E.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder godtagbara metoder för att lösa matteproblem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa matteproblem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa matteproblem.
Matematiska begrepp
Du visar inte att du når kraven för E.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av saker, symboler, bilder och matematiska uttryck på ett godtagbart sätt i välkända situationer.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av saker, symboler, bilder och matematiska uttryck på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av saker, symboler, bilder och matematiska uttryck på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metod och beräkningar
Du visar inte att du når kraven för E.
Du väljer och använder metoder för att göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett godtagbart sätt.
Du väljer och använder metoder för att göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt.
Du väljer och använder metoder för att göra enkla och mer komplicerade beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt.
Kommunikation
Redovisa lösningar
Du visar inte att du når kraven för E.
Du kan beskriva och prata på ett godtagbart sätt om hur man kan göra redovisningar. Du använder godtagbart bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar till situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra redovisningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra redovisningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Resonemang
Diskutera matematik
Du visar inte att du når kraven för E.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du bidrar i diskussioner för att motivera dina förklaringar och ställer enkla frågor.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.