👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritt broderi klass 3 läsåret 2020 / 2021

Skapad 2021-01-17 20:47 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Måla fram din bild efter en egen idé. Få erfarenheter från hantverkstekniken att brodera. När broderiarbetet är färdigt kommer du att få lära dig grunderna i symaskinen. Till sist kommer du att få sy ihop broderiarbetet med symaskinen efter en egen idé. När du är helt klar får du träna på att berätta din idé inför gruppen hur det har gått och lägga in din färdiga bild på Unikum under lärloggen.
Grundskola 3 Slöjd
Du kommer att få brodera efter en egen bild. Du får inspiration från svensk kultur, Dalahästen, från Dalarna. Du kan också välja att hämta inspiration från Bronsåldern eller Järnålderns mönster. Likaså från konstnärer såsom Monet, Van Gogh, Kadinsky och Mondrian. Du väljer själv vilket mönster du vill brodera. Träna färg och form. Du lär dig olika redskap och material. I textilslöjden kommer du att lära dig några begrepp, för att kunna förstå vad du ska göra. När du har broderat klart din bild, kommer du lära dig grunderna i symaskinen och få symaskinskörkort. Du väljer själv vad du vill sy ihop ditt arbete till. Exempel kudde, väska, fodral eller tavla. Du kan välja att skapa en figur och sy ihop. Du har valmöjligheter. Du berättar om dina nya erfarenheter om vad du har skapat. Vi använder naturmaterialet bomull i din uppgift. Du får även pröva på att karda och spinna i ull.

Innehåll

Syfte:

Du arbetar med materialet bomull och får lära dig mer om naturmaterialet bomull.

Du bestämmer själv vad du vill skapa.

Du får lära dig använda olika redskap.

Du får lära dig hantverkstekniken att brodera.

Du lär dig nya begrepp som tillhör slöjden.

Du får lära dig hur du ska arbeta fram din idé (skiss) till ett färdigt arbete och göra enkla beräkningar.

Innehåll:

Du ska få lära dig att:

 • skapa ett eget mönster
 • hämta inspiration från nätet och från skolans inspirationsmaterial
 • träna på vilka färger som passar ihop (kontrastfärger)
 • mäta storleken på tyget med hjälp av måttband, tygkrita och tygsax
 • arbeta i vävt tyg
 • hur du för över mönster på tyget med markeringspapper
 • känna till olika broderistygn
 • hur du använder redskapen broderinål, sybåge, broderisax, strykjärn
 • hur du fäster broderigarnet för hållbarheten
 • när du broderat färdigt ska du först lära dig grunderna i att hantera symaskinen (symaskinskörkort)
 • att sy ihop ditt broderiarbete till något du själv väljer att skapa, t ex väska, tavla, kudde, pennfodral eller en egen idé
 • att berätta inför andra i gruppen vad du lärt dig för nya ord, hur det har gått med att arbeta med dina redskap och hur bilden har fått fram ett uttryck med hjälp av dina färgval och form
 • få kunskaper om naturmaterialet bomull

Filmer från nätet på hur du broderar olika stygn, som du kan titta på hemma och under lektionerna. Inspiration om svenskt mönster, kurbits:

http://www.brodera.nu/

Du kan välja mellan följande broderistygn:

Förstygn, efterstygn, stjälkstygn, kedjestygn och langettstygn

 

Inspirationsfilm från Dalarna. Det svenska kulturarvet Dalahästen.

https://www.youtube.com/watch?v=yyu1yFzTdlw

Hur man målar fram ett svenskt gammalt mönster med inspiration från Kurbits

https://www.youtube.com/watch?v=-VNP5nFWogc

https://www.youtube.com/watch?v=hCn74a-GiB4

Kurbitsmålningar i Sverige

https://www.youtube.com/watch?v=8ZMYcd3rkZY

Begrepp som du ska lära dig:

Rätsida

Avigsida

Fästa

Bedömning - vad jag som lärare tittar på:

Du ska visa:

- hur du får fram ditt arbete med skisser hämtade från någon inspirationskälla

- hur du använder redskapen

- hur du löser olika problem under arbetets gång

- hur du lär dig nya hantverkstekniker

- hur du förstår muntliga beskrivningar

- hur du använder olika färger i ditt arbete

- att du kan berätta vad du lärt dig av hela arbetsprocessen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Slöjd 3-5 Skolverket (år 3)

Rubrik 1

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Ny aspekt
Använda verktyg
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Ny aspekt
Val av arbetsmetod
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Ny aspekt
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Ny aspekt
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings alternativ som leder framåt.
Ny aspekt
Självbedömning
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdö­men om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Ny aspekt
Resonemang
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.