👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet Hedemora Kommuns förskolor

Skapad 2021-01-18 07:30 i Stallgården Hedemora
Förskola
Övergripande planering kring arbetet med trygghet i Hedemora Kommuns förskolor. Används också som underlag inför utvecklingssamtalet.

Innehåll

Syfte:

 Utifrån läroplanens mål arbetar vi för att alla barn ska vara trygga i förskolan.

Mål:

Förskolan ska ge barnet förutsättningar att:

 •  Bli trygg i relationen med pedagoger/vuxna
 •  Bli trygg i miljön
 •  Bli trygg i relationen med andra barn

 

Hur ser vi att barnet utvecklas mot målen:

I relation till pedagoger/vuxna:

I miljön: 

I relation till andra barn:

         Trygg med de första pedagogerna man möter på avdelningen. Söker kontakt, tar pedagogen i hand, sitter i knä.

     Trygg i samband med rutinsituationer som blöjbyten, matsituationer,  osv.

     Ber om hjälp även om det inte alltid är verbalt, påkallar pedagogens uppmärksamhet.

        Skapar relation till övriga pedagoger på förskolan, törs säga hej och prata med andra pedagoger.

        Accepterar utomstående som inte kommer ofta.

        Uttrycker sin vilja-verbalt eller med kroppsspråk.

         Berättar om något inte känns bra.

 

      Trygg på den egna avdelningen.

Använder material, är i olika rum och upptäcker det som finns. 

Trygg på övriga delar av förskolan, t ex på andra avdelningar, matsalen, osv. 

Trygg på gården.

Rör sig på gården, först nära en pedagog.

Släpper pedagogen och gör saker. Observera vart de äldre barnen är, rör de sig på hela gården.

Trygg på kända plaster/nya platser. Leker och är aktiv på platsen. Upptäcker, undersöker och utforskar platsen.

Kan förskolans rutiner.
Vet vad som ska ske vid matsituationerna, vet vad som sker vid blöjbyte/ toalettbesök m.m.

       Iakttar aktivt andra barn

    Tar kontakt med hjälp av pedagog

   Tar kontakt                        självständigt 

      Visar glädje över andra barn

        Frågar efter kompisar

      Kan namnen på kompisar

     Säger ifrån, nej/stopp, men även ja.

 

Metod för uppföljning/utvärdering:

 • Nulägesanalys
 • Kartläggning
 • Observation
 • Dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18