👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria, utveckling och förändring

Skapad 2021-01-18 07:55 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
Under vecka 7-12 kommer vi att arbeta med det svenska språkets historia, utveckling och förändring. Vi kommer att ha genomgångar, se och lyssna på olika tv- och radioprogram, läsa artiklar, genomföra gruppfördjupning och hålla presentationer samt som avslutande examination skriva en reflektionsuppgift.

Innehåll

Under vecka 7-12 kommer vi att arbeta med det svenska språkets historia, utveckling och förändring. Vi kommer att ha genomgångar, se och lyssna på olika tv- och radioprogram, läsa artiklar, genomföra gruppfördjupning och hålla presentationer samt som avslutande examination skriva en reflektionsuppgift.

Planering

v.

Område

Uppgifter och innehåll

7

Intro språkhistoria och språkförändring

Genomgång och artiklar

8

SPORTLOV

 

9

Språkhistoria och språkförändring

Gruppfördjupning

10

Språkhistoria och språkförändring

Gruppfördjupning

11

Språkhistoria och språkförändring

Gruppredovisning

 • Gruppredovisning

Tisdag: grupp A-E

Fredag: grupp 1-5

12

Språkhistoria och språkförändring

 • Skriftlig reflektionsuppgift

Gruppfördjupning

”Fördjupa” er i grupp inom en av nedanstående område inom svensk språkhistoria. 

 1. Urnordiska och runsvenska

 2. Fornsvenska

 3. Äldre nysvenska och rikssvenskans rötter

 4. Yngre nysvenska

 5. Nusvenska och framtidens svenska

1. Läs på i läroboken, Språket och berättelsen, gleerupsportal.se

2. Läs artikeln från Språktidningen om er epok

3. Sammanfatta viktiga delar kring epoken i huvuddrag:

 • Vad är typiskt för tidsperioden? 

 • Hur, varför och på vilket sätt utvecklades språket inom denna tidsperiod? 

 • Visa exempel på textutdrag från tidsperioden.

4. Presentera inför klassen på valfritt sätt, ca 10 min med hjälp av: 

dramatisering, tv-program, podd, presentation

Skriftlig reflektionsuppgift 

Reflekterande uppgift: Resonera kring nedanstående frågor (två eller flera) skriftligt i löpande form. 

 • Vilken språklig förändring eller period anser du har varit av störst betydelse för det svenska språkets utveckling?

 • Vilket inflytande har talspråket och skriftspråket haft på varandra under 1900-talet?

 • Vilka för- och nackdelar finns med låneord från andra språk: översättningslån, direktlån och konstruktionslån?

 • Varför tror du att det tar förhållandevis lång tid för ett skriftspråk att förändras?

 • Hur tror du att svenskan kommer att förändras de närmaste 50 åren?

Ca 700 ord. 

OBS! Använd minst två källor. Skriv fullständiga källhänvisningar, referera och citera.

Grupper

Område

Grupp 

Grupp

Urnordiskan och runsvenska

A:

1:

Fornsvenska

B: 

2:

Äldre nysvenska

C: 

3: 

Yngre nysvenska

D:

4:

Nusvenska och framtidens svenska

E:

 5:

Material

Kunskapskrav

 

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor 

 

Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik för.

 

 Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet..

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor 

 

Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. 

 

Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. 

Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor 

 

Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. 

 

Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. 

Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

 

Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. 

 

Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  Sve  -
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
  Sve  -