Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk, svenska minoritetsspråk och svenska dialekter

Skapad 2021-01-18 07:55 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Vi kommer att arbeta med de nordiska språken och de svenska minoritetsspråken för att eleverna ska få en större förståelse och mer kunskap kring både närliggande språk utomlands, samt minoritetsspråk inom landets gränser.
Grundskola 4 – 6 Svenska Religionskunskap Svenska som andraspråk
- Vilka är de nordiska språken och hur låter de? Vad finns det för likheter och skillnader? Vad är minoritetsspråk för något? Vilka är de och vart kommer de ifrån? -Varför pratar man på olika sätt i Sverige? Detta ska du få ta reda på.

Innehåll

Varför gör vi det här?

I kursplanen för svenska årskurs 4-6 står det att du ska få arbeta med och lära dig om:

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

 

Sedan är det ju rätt bra att lära sig att förstå några ord och fraser när du träffar en nordisk person...

Så här ska vi arbeta

 • Vi använder oss av texter från nordiska språkrådet och Digilär
 • Vi lär oss om de nordiska språkens släktskap och ursprung med hjälp av filmer och texter
 • Läser/lyssnar på de nordiska språken och lär oss likheter och skillnader.
 • Läser om och lyssnar på minoritetsspråk.
 • Ser "Jakten på språket" där de fem minoritetsspråken presenteras

Nyttiga länkar

Här kan du hitta mer fakta. Några är rent faktamässigt mycket bra, andra är mer "roliga" och syftar till att du kan få öva dig lite på de olika språken. Kolla runt! 

Filmer och texter om Nordiska språk:

https://nordeniskolen.org/sv/spraak-kultur/7-10-klass/de-nordiska-spraaken/om-norska-bokmaal-och-nynorska/ 

https://nordeniskolen.org/sv/spraak-kultur/7-10-klass/de-nordiska-spraaken/om-danska/  

länkar till de andra språken finns till höger på sidan

Lyssna på Nordiska språk:

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/lyssna-och-se-pa-exempel.html 

Filmer om minoritetsspråken:

http://www.ur.se/Produkter/155350-Jakten-pa-spraket-Romani-chib

http://www.ur.se/Produkter/155352-Jakten-pa-spraket-Meankieli

http://www.ur.se/Produkter/155353-Jakten-pa-spraket-Finska

http://www.ur.se/Produkter/155351-Jakten-pa-spraket-Jiddisch

http://www.ur.se/Produkter/155349-Jakten-pa-spraket-Samiska

Fakta om minoritetsspråk

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/om-minoritetssprak.html 

Ordförrådstest:

http://www.goethe-verlag.com/tests/index1.htm

Ett bild och ljudlexikon 

http://lexin.nada.kth.se/lang/nordic/

Faktaböcker

På Atlantbib finns korta faktaböcker på danska, bokmål, nynorsk, grönländska, färöiska och isländska att läsa online

http://atlantbib.org/ 

Uppgifter

 • Arbete om nordiska språk och minoritetsspråk

 • Nyckelord eller tankekarta om minoritetsspråk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6

Matriser

Re Sv SvA
Nordiska språk och svenska minoritetsspråk

På väg
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Nordiska språk
Jag har svårt att komma igång ELLER Jag har skrivit kortfattad och enkel fakta om ett eller två nordiska språk, min text saknar likheter och skillnader med svenska språket
Min text innehåller kortfattad och enkel fakta om två nordiska språk samt ger exempel på likheter och skillnader med svenska språket.
Min text innehåller utvecklad fakta med förklaringar om två nordiska språk samt ger flera exempel på likheter och skillnader med svenska språket.
Minoritetsspråk
Jag har svårt att komma igång ELLER Jag har skrivit kortfattad och enkel fakta om ett, två eller tre minoritetsspråk i Sverige, min text saknar exempel på ord och meningar för vart och ett av dessa språk
Min text innehåller kortfattad och enkel fakta om tre minoritetsspråk i Sverige och ger exempel på ord och meningar för vart och ett av dessa språk.
Min text innehåller utvecklad fakta med förklaringar om tre minoritetsspråk i Sverige och ger exempel på ord och meningar för vart och ett av dessa språk.
Svenska dialekter
Jag har svårt att komma igång ELLER Min text saknar svar på någon eller några av frågorna: - Vad är en dialekt? - Varför finns det dialekter? - Hur skiljer sig dialekter åt?
Min text innehåller kortfattad och enkel fakta om svenska dialekter samt svarar på frågorna: - Vad är en dialekt? - Varför finns det dialekter? - Hur skiljer sig dialekter åt?
Min text innehåller utvecklad fakta med förklaringar om svenska dialekter. Texten svarar på frågorna: - Vad är en dialekt? - Varför finns det dialekter? - Hur skiljer sig dialekter åt? Min text har med något eller några exempel.
Källhänvisning
Jag har svårt att ange källan för vart jag har hittat min fakta. OCH/ELLER Mitt arbete innehåller en eller två källor.
Jag har angett samtliga källor som jag har använt i mitt arbete. Mitt arbete innehåller 3 källor (en för varje del av arbetet).
Jag har tydligt och strukturerat angett samtliga mina källor som jag har använt i mitt arbete. Min text innehåller fler än 3 källor.
Skriva med egna ord
Jag tycker att det är svårt att skriva fakta med mina egna ord och behöver hjälp med att formulera mig. OCH/ELLER Jag klipper och klistrar in direkt från nätet.
Jag kan skriva en kortfattad och enkel text med mina egna ord utifrån den fakta jag hittar.
Jag kan skriva en utvecklad text som innehåller exempel och förklaringar med mina egna ord utifrån den fakta jag hittar.
Noggranhet
Jag läser aldrig igenom min text för att göra förbättringar. ELLER Jag läser igenom min text ibland och tycker det är svårt att göra förbättringar innan jag lämnar in.
Jag läser igenom min text och kan göra någon enstaka förbättring eller ändring innan jag lämnar in. Jag tar hjälp av Stava Rex.
Jag läser noggrant igenom min text och gör flera förbättringar och ändringar innan jag lämnar in. Jag tar hjälp av Stava Rex.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: