Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2021-01-18 08:13 i Vallhamra skola Partille
Vi lär oss namnen på de geometriska figurerna i 2D och i viss mån 3D. Vi lär oss begreppen spetsig, rät, trubbig, parallella och hur begreppen relaterar till de olika figurerna.
Grundskola 5 – 6 Matematik
Vi lär oss om geometriska figurer och vinklar. Vad vissa figurer har gemensamt och vad som skiljer dem åt

Innehåll

Under vårterminen ska vi jobba med geometri och lära oss flera olika begrepp för geometriska figurer, vinklar, symmetri, area och omkrets.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik - Geometri

F
E
C
A
Geometriska objekt
Beskriva geometriska objekts egenskaper, skillnader mellan objekten samt rita dem.
Vinklar
Kunna mäta och rita vinklar. Kunna förklara begreppen; spetsig, rät och trubbig vinkel.
Spegling och symmetri
Kunna förklara begreppen spegling samt symmetri. Kunna rita ut symmetrilinjer, färdigställa halva symmetriska figurer samt avgöra om en figur är symmetrisk.
Längd
Kunna sambanden mellan längdenheterna; mm, cm, m, km och mil.
Skala
Förklara och förstå skala. Kunna räkna ut hur stort ett objekt är i verkligheten eller kunna förminska ett objekt efter en skala.
Omkrets, area och volym
Kunna räkna ut omkrets, area och volym på olika geometriska figurer.

Ma
Matematik - Geometri

F
E
C
A
Geometriska objekt
Beskriva geometriska objekts egenskaper, skillnader mellan objekten samt rita dem.
Vinklar
Kunna mäta och rita vinklar. Kunna förklara begreppen; spetsig, rät och trubbig vinkel.
Spegling och symmetri
Kunna förklara begreppen spegling samt symmetri. Kunna rita ut symmetrilinjer, färdigställa halva symmetriska figurer samt avgöra om en figur är symmetrisk.
Längd
Kunna sambanden mellan längdenheterna; mm, cm, m, km och mil.
Skala
Förklara och förstå skala. Kunna räkna ut hur stort ett objekt är i verkligheten eller kunna förminska ett objekt efter en skala.
Omkrets, area och volym
Kunna räkna ut omkrets, area och volym på olika geometriska figurer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: