👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnan Hållbarutveckling, hälsa och välbefinnande

Skapad 2021-01-18 09:05 i Sundby förskola Ekerö
Djuren i skogen
Förskola
Syftet är att vi alla ska bli bättre på att förstå vår egen och andras påverkan. Vad behövs för att jorden ska må bra? Och Vad behövs för att människor ska må bra?

Innehåll

 • Långsiktiga Mål (lpfö18):

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 •  
 • Barnens intresse för målet/målen:

Djur 

Spår

Rörelse

Sånger

Drama- att barnen får vara delaktiga själva men även att vi dramatiserar för dem

Djurbajs

Barnens behov för målet/målen. Kortsiktiga mål - Barnet ska utveckla förståelse och förmåga för

Bättre kroppsuppfattning

Kunskap om olika svenska skogsdjur, husdjur

Bättre förståelse för vad som skiljer djur och människor åt

Bättre förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

Att hålla i en penna 

Att hantera en sax

Att skapa i deg/3D utifrån en förlaga, med bara händerna 

Att få uttrycka sig på olika sätt


Vilka aktiviteter ska vi genomföra:

Samtal om olika svenska skogsdjur och husdjur, hur de ser ut, var de bor och vad de äter

Björnens rörelser

Kroppsdelar- vilka delar tillhör kroppen

Ritat av björnar

Ritat av björnspår

Ritat av sina egna fötter och händer

Tittat efter djurspår på skogsutflykterna

Dramatisera Hoppe hoppe hare

Läst sagan om vanten

Vinterskuggan lämnar spår

Vem har bajsat här? Att skapa i saltdeg utifrån en förlaga, jämföra olika djurs bajs, spår de lämnar efter sig


Plantera bajs och ärtor

Yoga- fröet växer

Tittat på film-vart kommer bajset ifrån?

Ritat av en kompis, pratat kroppsdelar

Val av bild

Gillar-gillar inte mat

vad innehåller köttbullar?

Tilllaga köttbullar

Likheter och olikheter mellan människor och djur

Vi gör en egen mat-sång

Vi sjunger olika sånger som handlar om mat

Köttbullemusikvideo

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18