👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering vt-21

Skapad 2021-01-18 10:02 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
Grovplanering för Svampen vt - 2021

Innehåll

Då flera av barnen har ett annat modersmål än svenska kommer vi att, under våren, arbeta mycket med språkstödjande  insatser. Vi kommer bla. att arbeta tillsammans på hela Lilla P, med boken Knacka på, och med det material som finns framtaget kring denna bok, (detaljerad planering kommer att tas fram för detta). 

Vi kommer att arbeta vidare med Pollyglutt och titta/lyssna på böcker med barnens modersmål.

Då barnen har visat stort intresse för Babblarna, kommer vi att göra flera aktiviteter kring dem. Rörisgympa inne och ute med Babblarna och årstidsfönstret med Babblarna är några av aktiviteterna vi kommer att arbeta med. 

Vi kommer att vara ute mycket och ta upp temat fåglar längre fram mot våren. Då kommer vi även att börja så frön och odla, ge barnen upplevelsen av att så frön som kan växa och frodas med hjälp av solen och omsorg om växten. 

Januari - Inskolningar. Julgransplundring, Fortsätter med temat kring Babblarna

 

Februari - Utvecklingssamtal, tema - Knacka på startar

 

Mars - Utvecklingssamtal, Earth hour, Rocka sockorna 

 

April - Påskfirande, va. 17, Håll Sverige rent, Skräpplockarvecka 

 

Maj - Förskolans dag, Utvärdering Grön Flagg

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18