Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsdektektiver

Skapad 2021-01-18 11:36 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
Merkurius 2 blir under vårterminen bokstavsdektektiver. Vi kommer undersöka och leta efter olika bokstäver. Vilka bokstäver kan egentligen skapa vilka ord och hur skapar vi ord? Tillsammans ska vi söka svar.

Innehåll

 

Bakgrund och syfte: Barnen visar ett intresse för att läsa och skriva. Vi har observerat att vi tillsammans med barnen behöver ha ett större fokus på detta för att ge dem en god start inför skolan.

Mål: Att barnen ska bli inspirerade och nyfikna på att lära sig läsa och skriva samt göra barnen medvetna om alla fördelar man har av att bemästra detta.

 

Aktivitet och metod

Varför:
Vi vill medverka till att barnens nyfikenhet för skriftspråk blir ännu större inför skolstart.

Vad: Vi ska vara medforskande pedagoger med barnen och tillsammans undersöka olika bokstäver på olika sätt.

Hur: Genom olika estetiska uttrycksformer ska var barn till en början få undersöka de bokstäver de har i sitt namn.

Vem:
Enskilt, i par men även i hela gruppen.

När:
Vid de tillfällen vi har planerade aktiviteter, både på innedagar men även när vi har utedag och går iväg på utflykter.  

Var:
Inomhus i olika miljöer samt utomhus.

Dokumentation: 
Vi kommer dokumentera i de olika aktiviteter vi har genom att filma och fotografera.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: