👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter och kyla

Skapad 2021-01-18 13:26 i Sparrås förskola Kungälv
Förskola
Vi har valt att skapa ett tema om vintern som en naturlig fortsättning på vårt hösttema som vi arbetade med under förgående termin. Tanken är att barnen ska få lära sig mer om vatten i dess olika former, samt hur vattnet används.

Innehåll

Delaktighet 

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. 

 

Fysik och naturvetenskap 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

 

Matematik  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  

-förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

– förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, 

 

 Hållbar utveckling

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Arbetssätt 

 • Barnen får gemensamt skapa en miljö som vi kallar för “Vinterlandet”.  
 • Vi gör en nulägesbeskrivning och intervjuar barnen om vad de vet om vatten i dagsläget. I slutet av projektet följer vi upp och skapar oss en bild av vad barnen kan då, för att se vilka delar av undervisningen som varit framgångsrika.
 • Vi undersöker kyla och hur vatten påverkas av kyla. Barnen får beskriva hypoteser om hur de tror vattnet kommer förändras av kyla och vi använder oss av matematik för att undersöka vatten i dess olika former. Vilken form av vatten är tyngst-lättast?
 • Vi ser en film där vi får lära oss mer om vatten i olika former, om vatten som transportmedel och om hur bristen på sötvatten orsakar vattenbrist i delar av världen. Vilka livsmedel har vi som behöver transporteras över vatten?  
 • Vi skapar vattenmolekyler.
 

 

 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18