👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk Björken ht20

Skapad 2021-01-18 14:15 i Marieby förskola Östersund
Förskola
Språk är ett brett område som innefattar kommunikation, TAKK, läsa, skriva, bokstäver, ljuda, munmotorik och reflektion.

Innehåll

Mål utifrån matrisen (5-6år): Att varje barn kan skriva sitt namn och visar intresse för att läsa och skriva. Ställer frågor och kan återberätta med en röd tråd. Kan analysera och reflektera. Ljudar bokstäverna i alfabetet.

Planerade aktiviteter:

1.      Vi har varje dag uppdrag efter lunch och mellis där varje barn får svara på en fråga om t.ex. motsatsord, rim, kategorier, ljuda bokstäver osv.

2.      Vi läser 1-2 böcker varje dag, lyfter begrepp och förklarar svåra ord. Vi vill ta oss tid för boksamtal.

3.      Vilken ska bort? Som i ”fyra myror är fler än tre elefanter” lägger vi upp fyra föremål och låter barnen berätta vilket som ska bort och varför. Syftet är att synliggöra att det finns många olika sätt att tänka på, att flera svar kan vara rätt.

4.      Bokpåse. Varje barn får en gång under terminen ta med sig en favoritbok hemifrån som vi läser på morgonmötet. Det blir ett tillfälle att visa något om sig själv då barnet får presentera sin egen bok. Vi övar på att tala inför andra.

5.      Konst är ett sätt att stärka det abstrakta tänkandet. Vi målar bilder och pratar om vad de föreställer. Kan vi se olika bilder i samma målning? Vi vill också måla bilder från berättelser vi lyssnat på. Kan barnen måla vad de tänkte?

6.      Vi ger barnen samarbetsuppdrag, ofta i skogen, där de får öva på att lösa en uppgift tillsammans. Vi vuxna stöttar men ger stort utrymme för barnen att hitta egna lösningar, att organisera sig och slutföra uppdraget. Det kan vara att hitta saker, göra en tavla, spela naturbingo osv.

7.      Vi skapar dagligen tillfällen att skriva, det kan vara sitt namn, en prislista i kaféet, discobiljetter osv. Vi tränar på att skriva men utforskar också vad det är man skriver – berättelser, listor, instruktioner, anteckningar osv.

 

En strategi vi använder för att stärka barnens metakognitiva förmåga är att som pedagoger i alla aktiviteter medvetet söka tillfällen att fråga barnet hur de tänkte när de gjorde något. Att ställa frågor som - Hur kom du på att du skulle göra så? Hur lärde du dig det där? Hur har du tänkt här? osv. Det gör att barnen får formulera sina tankar och kanske själva får syn på någon ny aspekt.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18