👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 9 capítulo 6-7 semanas 2 - 11

Skapad 2021-01-18 14:19 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Under vårterminen kommer vi att fortsätta träna på förmågorna skriva, tala, höra och läsa! Ni kommer öva på både att "skapa/producera" spanska i tal och skrift samt öva på er "förståelse/uppfattning" av det spanska språket genom att lyssna och läsa. Vi kommer att jobba med texter, övningar och ordförråd i boken för att bygga på våra kunskaper gällande grammatik och ordförståelse. Kapitel 6–7 behandlar följande områden: Kunna skriva ett brev i olika tempus, fakta om Centralamerika och Nicaragua, Kunna berätta vad du gör under en heldag.

Innehåll

Tidsperiod

Vi startar arbetsområdet v. 2 och avslutar det v. 11.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)
Skriva ett brev där du använder olika verbtempus.
Kunna böja gustar (alla personliga pronomen).
Användning av direkt objekt (ackusativ).
Användning av opersonlig pronomen det så kallas ”man mening”.
Uttrycket varken... eller ...
Grundform (preposition + grundform).
Repetera presens, futurum, perfekt och gerundium.
Reflexiva verb i presens för att kunna berätta om sin dag.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Läxförhör varje vecka, fredagar. Du kommer även att öva att skriva ett brev där du använder olika tempus. Sedan kommer du att öva på att kunna berätta om din dag. Båda skrivuppgifterna lämnas in för feedback.

Du har tre examinationer inom detta arbetsområde:

v. 8 torsdag: Läsförståelsetest i skolan oavsett om ni har distansundervisning denna vecka.
v. 10 tisdag, fredag och v. 11 måndag: Muntligtest i muntlig framställning - du berättar om vad du gör en heldag.
v. 11 tisdag: Prov i skriftlig interaktion - du skriver ett brev där du visar att du kan använda olika tempus.

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

v. 2   10 - 15/1

Capítulo 6

Una carta de una chica sueca.

 

·   TB.s. 20-21 escucha, lee y traduce.

·   ÖB. s. 50-52 (5ab).

·   Välj några användbara fraser/meningar från brevet. Fokusera på meningar med olika tempus.

·   Läxa: glosor till v. 3.

 

v. 3   18 – 22/1

Capítulo 6
Information (hechos) de América Central y de Nicaragua.

 

·   TB.s. 22-23 escucha, lee y traduce. Välj fem fakta från varje sida som du ska kunna till provet.

·   ÖB. s. 52-53 (7).

·   Escucha s. 53.

·   Repaso s. 64 (4a).

·   Läxa: glosor till v. 4.

Martes

Quizlet.live 

Viernes

Tarea

v. 4   25 – 29/1

Grammatik

- direktobjekt (ackusativ)

- indirekt objekt (dativ)

- man mening

- varken ... eller

- presens, futurum, perfekt, gerundium (estar/seguir)

·   Genomgång av olika grammatiska moment (stenciler).

·   Repaso på quizlet.com

·   Länkar: https://www.youtube.com/watch?v=V_-kfNhL9Xk  (direkt objekt)

·   Repetera glosor på quizlet.com och på ovningsmastaren.se

  

Martes

Quizlet.live

 

Viernes

Tarea

v. 5  1/2 – 5/2

Escribir una carta

 

·   Du övar att skriva ett brev och att ge en kamrat feedback (tisdag/fredag).

·   Läxa

Martes

Quizlet.live

Viernes

v. 6   8 – 12/2

Capítulo 7
¿Qué haces por la mañana?

Lektion måndag och fredag

 

·   Reflexiva verb – genomgång (film)
https://www.youtube.com/watch?v=hHvGe4iIGkA (del 1).
https://www.youtube.com/watch?v=UeezEEK9c5U (del 2).

·   TB.s. 24-25 escucha, lee y traduce.

·   ÖB. s. 55-58.

·   Skrivuppgift om sin dag (s. 58, uppg. 8).

·   Läxa: glosor till v. 7.

 

Martes

Quizlet.live

 

Viernes

Tarea 

v.7  15 – 19/2

Repetition kap. 6 - 7

 

·   Övningar LH 101–102 (arbetsblad)

·   Övningar LH 103, 104, 106 (arbetsblad)

·   Läxa: glosor till v. 8.

·   Repetera att kunna berätta muntligt om din dag. 

Martes

Quizlet.live 

Viernes

Tarea

v. 8  22 – 26/2

Repetition kap. 6 - 7

 

 

 

·   Repaso ÖB.s. 62-64

www.ovningsmastaren.se  kap.  6 - 7 (övningar)
www.quizlet.com  kap 6-7 (glosor och grammatik)

·   Läsförståelse test (efter kap. 6)

 

Martes

Quizlet.live

Viernes

Läsförståelse test

v. 9                                                    Vacaciones de deporte/ invierno

v. 10    8 - 12/3

·   Repaso  kap. 7 måndag 8/3.

·   Muntlig redovisning –tisdag 9/3, fredag 12/3 och fredag 13/3 och måndag 15/3 (v.11).

Muntlig redovisning om sin dag

v. 11   15 - 19/3

Skriftlig produktion

 

Capítulo 8

Fakta om Argentina

·       Skriva ett brev - tisdag 16/3
Brevet skrivs i DigiExam så ta med laddad dator!

·       TB. 26 -27 Escucha, lee y traduce

·       ÖB. 68 – 73, 85 övningar

·       Ny läxa

 

Viernes

Quizlet.live
cap 8

 

 

*Arbetsbladen får ni av mig antingen i pappersform eller att jag lägger in en fil i Teams fliken/filer/kursmaterial. Innan du skriver i dokumentet bör du klicka på "spara som" för att få ett eget dokument och inte skriva över originalet.

 

Länk till ljudfilerna till kapitel 6 & 7
https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/20

 

Länk till mappen Vale 9 HT 20 i Quizlet 
https://quizlet.com/class/11399778/

 

 

Matriser

M2
Vale 9 capítulo 6-7 semanas 2 - 11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LÄSA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
TALA /framställningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
SKRIVA/interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom ka eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.