Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var är Babbas saker?

Skapad 2021-01-18 14:19 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Som en del av vårt arbete med Babblarna har vi inlett ett mindre projekt kring sagan "Var är Babbas saker?"

Innehåll

 
Innehåll

Nuläge
Vi har en ung barngrupp där många visar ett intresse för Babblarna så vi har valt att arbeta med olika Babblarböcker.

Syfte
Med hjälp av Babblarna vill vi stimulera barnens språkutveckling, matematiskt tänkande och skapande på ett lustfyllt sätt samt att utveckla deras sociala samspel

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material
  och redskap
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 

 

Målkriterier
Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • är delaktiga i den pedagogiska planeringen
 • kommunicerar efter deras förmåga
 • får möjlighet att skapa på olika sätt

Metod 
Vi kommer läsa boken, vi kommer ha boksamtal där vi frågar frågor, som vilka är med i boken och vad som händer?

Vi kommer dramatisera boken med hjälp Babba och bokens rekvisita.

För att stimulera barnens språkutveckling och matematiska förmåga benämner vi saker, vad det är samt att vi använder olika lägesord m.m.

Vi kommer bland annat skapa med brun färg och vi kommer skapa Babba.

Förutsättningar
På förmiddagar måndag - torsdag. Ibland är vi i helgrupp och ibland delar vi oss i mindre grupper.

Dokumentation
Väggdokumentation, Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: