👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det medeltida Visby

Skapad 2021-01-18 14:40 i Montessori Friskola Gotland Fristående förskolor
Förskola
Skapa ökad förståelse och kunskap om livet i Visby under medeltiden. Vi kommer fokusera på barns villkor som exempelvis levnadsförhållanden, lek, klädsel, mat samt djurens betydelse för människan.

Innehåll

Metod: Med hjälp av våra sinnen göra en tidsresa tillbaka till det medeltida Visby. Hur levde barnen, vad lekte de med, vad åt man på den tiden är sådant vi vill att barnen ska ha möjlighet att reflektera kring och få prova på. Detta kommer ske genom skapande aktiviteter och lekar. Vi kommer använda oss av bilder och litteratur för att ta reda på fakta om ex. ringmuren och riddare.

 

Introduktion: Sätta upp bilder på platser, personer och transportmedel

Skapande: konstruktion av ringmur, använda vävram

Dans: Historisk dans m Anna- Karin Skoglund

Drama: Skapa dockteater

Musik: Lyssna på medeltida musik samt olika instrument

Litteratur: Bokpåse från Almedalsbiblioteket

Lekar: Gutniska lekar, Bro bro breja

Mat: Baka bröd

Studiebesök: Ringmursvandring, ev besök av häst

Film/ klipp: Salve! från SVT öppet arkiv

Appar: Puppet pal, ev Book creator

Spel, brädspel: 

Montessorimateriel: romerska bågen, klassificeringskort om hästens delar, bondgårdsdjur m familjer

Göra klassificeringskort om ex ringmuren, riddare

 

Inspiration: 

https://www.gotlandsmuseum.se

Start - Medeltidsmuseet (stockholm.se)

Historiska Museet

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18