Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bb

Skapad 2021-01-18 14:43 i Smassens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Några av barnen i gruppen kan benämna bondgårdens djur.

Och några få barn kan även tecken för dem.

 

Vart ska vi?

Vårt mål är att flertalet barn ska kunna benämna djuren vid namn.

 

Hur gör vi?

Vi sjunger och gör ramsor om djuren. Vi använder oss av skapande i olika former.

Samtalar kring djuren vad de tex äter , att vi får mjölk från kossan samt ull från fåret mm.

När vi benämner djuren så visar vi dem även tecknet samt uppmuntrar dem till att försöka.

Vi använder oss av projektorn för att titta på film om bondgården.

Vi skapar en temahylla / vägg om varje djur.

Barnen undervisas utifrån mognad och intresse. 

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

  • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

  • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: